Year 2017, Volume 20 , Issue 3, Pages 1 - 9 2017-10-30

The Effect of CFRP on Concrete Compressive and Bending Strength
Beton Basınç ve Eğilme Dayanımlarına CFRP’nin Etkisi

Turgut KAYA [1] , Murat ARAS [2] , Özlem ÇALIŞKAN [3]


Strengthening structural members with Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) is considered an effective method because of easy and fast technique. Reinforcement implements of reinforced concrete beams to the tensile faces are use different materials widely. In this experimental study, 150x150x150 mm concrete cube and 100x100x500 mm concrete beam specimens were produced with compressive strength of 30 MPa for 28 days. Six types of specimens were produced different adhering CFRP strips to the side surfaces of produced cube concrete samples in one direction. In addition, beams were strengthened with 50-75 mm widths and 50, 150, 300 and 450 mm lengths CFRP strips by using Sikadur 330 adhesive. The cube specimens and beam specimens were subjected to the pressure test and the four point bending test respectively. The obtained results are compared with each other.

Yapısal elemanların Karbon Fiber Takviyeli Polimer (CFRP) malzemelerle güçlendirilmesi kolay ve hızlı olmasından dolayı etkin bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Betonarme kirişlerin çekme yüzeylerine farklı malzemeler ile güçlendirme uygulamaları yaygın olarak yapılmaktadır.  Bu deneysel çalışmada, 28 günlük basınç dayanım değeri 30 MPa olan 150x150x150 mm’lik küp ve 100x100x500 mm’lik beton kirişler üretilmiştir. Üretilen küp beton numunelerinin yan yüzeylerine tek doğrultulu, farklı şekillerde yapıştırılan CFRP şeritler ile 6 tip numune oluşturulmuştur. Ayrıca kirişlerin çekme yüzeylerinin merkezlerine CFRP şeritleri 50-75 mm genişliğinde ve 50, 150, 300 ve 450 mm uzunluklarında hazırlanan numuneler Sikadur 330 ile yapıştırılıp kirişler güçlendirilmiştir. Üretilen küp numuneler tek eksenli basınç testine, kiriş numuneleri ise dört nokta eğilme testine tabii tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar birbirileriyle karşılaştırılmıştır. 

  • Dündar, B. (2008). Kesme Yönünden Yetersiz Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kirişlerin CFRP ile Güçlendirilerek Kesme Kapasitelerinin Arttırılması. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 75s, Ankara.
  • Kaya, O. (2010). Seismic Retrofitting of RC Beam-Column Joints Using Composite Materials. Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 222s, İstanbul.
  • Özyüksel, A. (2012). Çelik Levha ve CFRP ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışlarının Araştırılması. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 70s İzmir.
  • Sika. (2006). Sika Wrap ve sikadur 330 Ürün Teknikbilgileri,http://tur.sika.com/tr/solutions_products/documents/pds/pds-sika-d.html (Erişim Tarihi: 06.06.2017).
  • Tokgöz, H., Dündar, B. (2014). Kesme Yönünden Yetersiz Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kirişlerin CFRP İle Güçlendirilerek Kesme Kapasitelerinin Arttırılması, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 3, 2, 87-97.
  • TS EN 12390–3. (2010). Türk Standartları Enstitüsü. Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
  • TS EN 12390–5. (2010). Türk Standartları Enstitüsü. Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 5: Deney Numunelerinde Eğilme Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
  • Veysel, K., Karaşin, H. ( 2014). Karbon Elyaf ile Betonun Güçlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 5, 1, 1-11.
  • Yüksel, B. (2014). Hasarlı Betonarme Kirişlerin Dış Donatılar ile Güçlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 113s, Manisa.
Subjects Civil Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Turgut KAYA
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Murat ARAS
Country: Turkey


Author: Özlem ÇALIŞKAN

Dates

Application Date : August 11, 2017
Acceptance Date : September 20, 2017
Publication Date : October 30, 2017

APA Kaya, T , Aras, M , Çalışkan, Ö . (2017). Beton Basınç ve Eğilme Dayanımlarına CFRP’nin Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (3) , 1-9 . DOI: 10.17780/ksujes.334160