Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Data Visualization and Infographics

Year 2018, Volume 21, Issue 2, 131 - 148, 30.06.2018
https://doi.org/10.17780/ksujes.391274

Abstract

Bilgi insanın var olduğu günden sürekli birçok iletişim yöntemi ve bilimsel alanla etkileşim içerisine girmiştir. İnsanların bilgiyi paylaşma ihtiyacının artmasıyla, bilgi içeriğinin daha iyi anlaşılması için çok çeşitli görselleştirme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bilgi aktarımının teknoloji, bilim, sanat ve kültür alanının genişlemesine paralel olarak gelişmesi sonucu uygulanmaya başlanan bu yöntemler bundan sonra ki süreçte de gelişmeye devam edecektir. Günümüzde bilgi, bilgilendirme tasarımının önemli bir kolu olan veri görselleştirmesiyle kendini ifade edebilmekte ve içeriğin iletilebilmesine önemli ölçüde olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada “Veri Görselleştirmesi ve Bilgilendirme Grafikleri”nin, bilgilendirme amacına yönelik bilimsel katkısı ele alınmaktadır. Bu kapsamda bir veri görselleştirme aracı olarak yazının tanımı ve tarihsel oluşum süreci incelenmiş olup insanların geçmişten günümüze bilgi aktarmada kullandıkları veri görselleştirme yöntemlerinin tanımı, tarihsel süreç içerisindeki rolü, günümüze kadar değişen ve gelişen görselleştirme konuları ele alınmıştır. Bu konunun öncüleri ve ustaları örnek çalışmalarıyla birlikte incelenmiştir.Bununla birlikte, konunun temel ilke ve esaslarına yer verilerek ve konu bir tasarım disiplini içerisinde ele alınarak bilgilendirme tasarımıyla olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca, tasarımcının içerik ve estetik arasındaki dengeyi koruyarak anlaşılır bir görselleştirme oluşturma çabası içine girilmiştir. Son olarak, veri görselleştirmesinin güncel konumuna göre tasarım sürecindeki yöntem ve uygulamaları incelenerek uygulama alanları, günümüzdeki farklı ortamlarla olan bağı üzerinden değerlendirilerek örneklerle pekiştirilmiştir.References

 • Fusion Charts veri görselleştirme araçları., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://www.fusioncharts.com/
 • Smiciklas M., ThePower of Infographics, PearsonEducation, USA. (2012).
 • jpGraph veri görselleştirme aracı., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://jpgraph.net/
 • Gephi veri görselleştirme aracı., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). https://gephi.org/
 • Çağıltay N.E., Tokdemir G., Veri tabanları sistemleri dersi teoriden pratiğe, Ada Matbaacılık, 978-605-61091-0-2: , Türkiye, S,8,9. (2010)
 • Inselberg A., Dimsdale B., “Parallel Coordinates: A Toolfor Visualizing Multidimensional Geometry”, Proc. IEEE Visualization’ 90, USA (1990) 361-375.
 • Keim, D.A., Kriegel, H.P., “VisDB: Database Exploration Using Multidimensional Visualization,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 14, no. 5, USA (1994), 40-49.
 • Pickett R.M., Grinstein G.G., “Iconographic Displays forVisualizing Multi dimensional Data,” Proc. IEEE Conf. Systems, Man, and Cybernetics, (1988) 514-519.
 • Keim D.A., “Visual Data Mining”, TutorialNotes, Proc of VLDB, Atina, Yunanistan, (1997).
 • Card S.K., Mackinlay J.D., Shneiderman B., “Readings in Information Visualization: Using Visionto Think”, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, USA (1999).
 • Kibar P.N., Akkoyunlu B., Eğitimde Bilgi Görselleştirme: Kavram Haritalarından İnfografiklere,URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). https://www.researchgate.net/publication/275947314_Egitimde_Bilgi Görselleştirme_Kavram_Haritalarından_Infografiklere (2015).
 • Becker R.A., Eick S., Wilks A.R., “Visualizing Network Data”, Trans. On Visualization and Computer Graphics 1(1), (1995), 16-28
 • Cristina M., Oliveira F.D., Levkowitz H., “Fromvisual data explorationtovisual data mining: a survey.”, IEEE Transactions on Visualizationand Computer Graphics, 9(3), (2003), 378-394.
 • Marchese T, F. Medieval Information Visualization, Conference: IEEE VIS 2013, At Atlanta, GA, Volume: Arts Program. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.researchgate.net/publication/258244654_Medieval_Information_Visualization (2013).
 • Berkant H.G, Öğretimde Materyal Geliştirme Ders Notları, Türkiye (2017).
 • Jean G., Yazı İnsanlığın Tarihi, Yapı Kredi Yayınları 1601, Genel Kültür Dizisi-7,5. Baskı, İstanbul Haziran (2008)
 • Step Into, Mesopotima First Puplished by Southwater, England, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları sertifika No. 1121, Türkiye (2011)
 • Ebat (Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu), İnternette Bilgiye Ulaşma, 4. Bilimsel Araştırma Çalıştayı. (2010).
 • Rendgen, S., Widemann, E, J., Information Graphics, Taschen, Köln. (2012)
 • Lankow, Ritchie., Crooks., Infographics: ThePower Of Visual Storytelling, Column Five Media, New Jersey,
 • Uçak, N. Ö., Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/445/435 (2010)
 • Tufte E., BeautifulEvidence – s. 82., (2006).
 • Güler T., Bilgilendirme Tasarımı, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 21. (2008).
 • Joachim of Fiore’nin Daire Üçlemesi URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://4.bp.blogspot.com
 • Oresme N., Proto-Bar Grafiği, , 1350 URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). www.visualnews.com
 • Ecob A. Dünyayı Yerinden Oynatan Daire, Copernicus’un Gezegenler Diyagramı 1543, URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.eyemagazine.com/feature/article/a-circle-that-moved-the-earth (2012). Rendgen, S., Widemann, E, J., Information Graphics, Taschen, Köln. (2012)
 • Halley E.,-Batı ve Güney Okyanuslarındaki Çeşitli Değişimler,URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.raremaps.com
 • Friendly M., Brief A., History of Data Visualization. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.datavis.ca/papers/hbook.pdf 2006).
 • Friendly M., Brief A., History of Data Visualization. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.datavis.ca/papers/hbook.pdf 2006).
 • Taşçıoğlu, M. (2011). Görsel Kültür; 6. Ünite, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir.
 • Ressam Çetinkaya H., URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.hikmetcetinkaya.com/resim-nedir/
 • Becer E., İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 9789757501091, Türkiye, s. 254 (2015).
 • Schroeder R., Interactive Info Graphics in Europe added value to online massmedia: a preliminarysurvey. Journalism Studies, 5(4), 563-570. (2004).
 • Meeusah N., Tangkijviwat U., Effect of data set andhue on a contentunderstanding of infographic. (2013).
 • Davis M., Quinn D., VisualizingText: The New Literacy of Infographics. Reading Today, Vol. 31 Issue 3, p16. (2014).
 • ABD de bulunan barajlar ve risk analizi., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/dam-nation-state-of-us-dams
 • Zaman çizelgesi., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://www.simile-widgets.org/timeline/

Veri Görselleştirme ve İnfografikler

Year 2018, Volume 21, Issue 2, 131 - 148, 30.06.2018
https://doi.org/10.17780/ksujes.391274

Abstract

Bilgi insanın var olduğu günden sürekli birçok iletişim yöntemi ve bilimsel alanla etkileşim içerisine girmiştir. İnsanların bilgiyi paylaşma ihtiyacının artmasıyla, bilgi içeriğinin daha iyi anlaşılması için çok çeşitli görselleştirme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bilgi aktarımının teknoloji, bilim, sanat ve kültür alanının genişlemesine paralel olarak gelişmesi sonucu uygulanmaya başlanan bu yöntemler bundan sonra ki süreçte de gelişmeye devam edecektir. Günümüzde bilgi, bilgilendirme tasarımının önemli bir kolu olan veri görselleştirmesiyle kendini ifade edebilmekte ve içeriğin iletilebilmesine önemli ölçüde olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada “Veri Görselleştirmesi ve Bilgilendirme Grafikleri”nin, bilgilendirme amacına yönelik bilimsel katkısı ele alınmaktadır. Bu kapsamda bir veri görselleştirme aracı olarak yazının tanımı ve tarihsel oluşum süreci incelenmiş olup insanların geçmişten günümüze bilgi aktarmada kullandıkları veri görselleştirme yöntemlerinin tanımı, tarihsel süreç içerisindeki rolü, günümüze kadar değişen ve gelişen görselleştirme konuları ele alınmıştır. Bu konunun öncüleri ve ustaları örnek çalışmalarıyla birlikte incelenmiştir.Bununla birlikte, konunun temel ilke ve esaslarına yer verilerek ve konu bir tasarım disiplini içerisinde ele alınarak bilgilendirme tasarımıyla olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca, tasarımcının içerik ve estetik arasındaki dengeyi koruyarak anlaşılır bir görselleştirme oluşturma çabası içine girilmiştir. Son olarak, veri görselleştirmesinin güncel konumuna göre tasarım sürecindeki yöntem ve uygulamaları incelenerek uygulama alanları, günümüzdeki farklı ortamlarla olan bağı üzerinden değerlendirilerek örneklerle pekiştirilmiştir.


References

 • Fusion Charts veri görselleştirme araçları., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://www.fusioncharts.com/
 • Smiciklas M., ThePower of Infographics, PearsonEducation, USA. (2012).
 • jpGraph veri görselleştirme aracı., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://jpgraph.net/
 • Gephi veri görselleştirme aracı., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). https://gephi.org/
 • Çağıltay N.E., Tokdemir G., Veri tabanları sistemleri dersi teoriden pratiğe, Ada Matbaacılık, 978-605-61091-0-2: , Türkiye, S,8,9. (2010)
 • Inselberg A., Dimsdale B., “Parallel Coordinates: A Toolfor Visualizing Multidimensional Geometry”, Proc. IEEE Visualization’ 90, USA (1990) 361-375.
 • Keim, D.A., Kriegel, H.P., “VisDB: Database Exploration Using Multidimensional Visualization,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 14, no. 5, USA (1994), 40-49.
 • Pickett R.M., Grinstein G.G., “Iconographic Displays forVisualizing Multi dimensional Data,” Proc. IEEE Conf. Systems, Man, and Cybernetics, (1988) 514-519.
 • Keim D.A., “Visual Data Mining”, TutorialNotes, Proc of VLDB, Atina, Yunanistan, (1997).
 • Card S.K., Mackinlay J.D., Shneiderman B., “Readings in Information Visualization: Using Visionto Think”, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, USA (1999).
 • Kibar P.N., Akkoyunlu B., Eğitimde Bilgi Görselleştirme: Kavram Haritalarından İnfografiklere,URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). https://www.researchgate.net/publication/275947314_Egitimde_Bilgi Görselleştirme_Kavram_Haritalarından_Infografiklere (2015).
 • Becker R.A., Eick S., Wilks A.R., “Visualizing Network Data”, Trans. On Visualization and Computer Graphics 1(1), (1995), 16-28
 • Cristina M., Oliveira F.D., Levkowitz H., “Fromvisual data explorationtovisual data mining: a survey.”, IEEE Transactions on Visualizationand Computer Graphics, 9(3), (2003), 378-394.
 • Marchese T, F. Medieval Information Visualization, Conference: IEEE VIS 2013, At Atlanta, GA, Volume: Arts Program. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.researchgate.net/publication/258244654_Medieval_Information_Visualization (2013).
 • Berkant H.G, Öğretimde Materyal Geliştirme Ders Notları, Türkiye (2017).
 • Jean G., Yazı İnsanlığın Tarihi, Yapı Kredi Yayınları 1601, Genel Kültür Dizisi-7,5. Baskı, İstanbul Haziran (2008)
 • Step Into, Mesopotima First Puplished by Southwater, England, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları sertifika No. 1121, Türkiye (2011)
 • Ebat (Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu), İnternette Bilgiye Ulaşma, 4. Bilimsel Araştırma Çalıştayı. (2010).
 • Rendgen, S., Widemann, E, J., Information Graphics, Taschen, Köln. (2012)
 • Lankow, Ritchie., Crooks., Infographics: ThePower Of Visual Storytelling, Column Five Media, New Jersey,
 • Uçak, N. Ö., Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/445/435 (2010)
 • Tufte E., BeautifulEvidence – s. 82., (2006).
 • Güler T., Bilgilendirme Tasarımı, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 21. (2008).
 • Joachim of Fiore’nin Daire Üçlemesi URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://4.bp.blogspot.com
 • Oresme N., Proto-Bar Grafiği, , 1350 URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). www.visualnews.com
 • Ecob A. Dünyayı Yerinden Oynatan Daire, Copernicus’un Gezegenler Diyagramı 1543, URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.eyemagazine.com/feature/article/a-circle-that-moved-the-earth (2012). Rendgen, S., Widemann, E, J., Information Graphics, Taschen, Köln. (2012)
 • Halley E.,-Batı ve Güney Okyanuslarındaki Çeşitli Değişimler,URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.raremaps.com
 • Friendly M., Brief A., History of Data Visualization. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.datavis.ca/papers/hbook.pdf 2006).
 • Friendly M., Brief A., History of Data Visualization. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.datavis.ca/papers/hbook.pdf 2006).
 • Taşçıoğlu, M. (2011). Görsel Kültür; 6. Ünite, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir.
 • Ressam Çetinkaya H., URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.hikmetcetinkaya.com/resim-nedir/
 • Becer E., İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 9789757501091, Türkiye, s. 254 (2015).
 • Schroeder R., Interactive Info Graphics in Europe added value to online massmedia: a preliminarysurvey. Journalism Studies, 5(4), 563-570. (2004).
 • Meeusah N., Tangkijviwat U., Effect of data set andhue on a contentunderstanding of infographic. (2013).
 • Davis M., Quinn D., VisualizingText: The New Literacy of Infographics. Reading Today, Vol. 31 Issue 3, p16. (2014).
 • ABD de bulunan barajlar ve risk analizi., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/dam-nation-state-of-us-dams
 • Zaman çizelgesi., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://www.simile-widgets.org/timeline/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Computer Science, Information System
Journal Section Computer Engineering
Authors

Arif GÜRLER This is me
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
0000-0001-8488-9393
Türkiye


Ahmet Serdar YILMAZ (Primary Author)
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
0000-0002-5735-3857
Türkiye


Mehmet TEKEREK
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
0000-0001-6112-3651
Türkiye

Publication Date June 30, 2018
Application Date February 7, 2018
Acceptance Date April 13, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 21, Issue 2

Cite

APA Gürler, A. , Yılmaz, A. S. & Tekerek, M. (2018). Veri Görselleştirme ve İnfografikler . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 131-148 . DOI: 10.17780/ksujes.391274

Cited By

Sağlık İletişiminde Hareketli İnfografikler Üzerine Bir İnceleme
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ
Ebru S. BARANSELİ
https://doi.org/10.18094/josc.869252