Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 166 - 171 2018-06-30

Muskovit Minerali Eklenerek Üretilen Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların (HDF) Yüzey Kalitesinin Araştırılması
Muskovit Minerali Eklenerek Üretilen Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların (HDF) Yüzey Kalitesinin Araştırılması

FERHAT ÖZDEMİR [1] , Hamit ÖZYURT [2] , Eda DALGIÇ [3] , Doğu RAMAZANOĞLU [4] , Ahmet TUTUŞ [5]


Bu çalışmanın amacı yüksek yoğunluklu lif levha üretiminde kullanılan yanmayı geciktirici etkiye sahip muskovit mineralinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini araştırmak olacaktır. Muskovit minerali tam kuru lif ağırlığına göre %3, 6, 9, 12 ve 15 oranlarında üre formaldehit tutkalı (%10) ile muamele edilmiş %50 okaliptüs ve %50 akçaağaç lifleri arasına homojen bir şekilde ilave edilmiş ve karıştırılmıştır. Karışım sıcakpreskullanılarak8 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu lif levhalar (HDF) üretilmiştir. Elde edilen levhaların yüzey pürüzlülüğü parametreleri Marsurf M300 cihazı ile ölçülmüştür ve yüzey pürüzlülüğü parametre (Ra, Rz, ve Rmax) değerleri ISO 4287 standardına göre belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre levha üretiminde muskovit mineralinin kullanım oranın artması ile yüzey pürüzlülüğünün de arttığı belirlenmiştir. En yüksek yüzey pürüzlülük değerleri %15 muskovit ilave edilmiş numunelerde tespit edilmiştir.


Bu çalışmanın amacı yüksek yoğunluklu lif levha üretiminde kullanılan yanmayı geciktirici etkiye sahip muskovit mineralinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini araştırmak olacaktır. Muskovit minerali tam kuru lif ağırlığına göre %3, 6, 9, 12 ve 15 oranlarında üre formaldehit tutkalı (%10) ile muamele edilmiş %50 okaliptüs ve %50 akçaağaç lifleri arasına homojen bir şekilde ilave edilmiş ve karıştırılmıştır. Karışım sıcakpreskullanılarak8 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu lif levhalar (HDF) üretilmiştir. Elde edilen levhaların yüzey pürüzlülüğü parametreleri Marsurf M300 cihazı ile ölçülmüştür ve yüzey pürüzlülüğü parametre (Ra, Rz, ve Rmax) değerleri ISO 4287 standardına göre belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre levha üretiminde muskovit mineralinin kullanım oranın artması ile yüzey pürüzlülüğünün de arttığı belirlenmiştir. En yüksek yüzey pürüzlülük değerleri %15 muskovit ilave edilmiş numunelerde tespit edilmiştir.


 • Ayrılmış, N., Korkut, S.,Tanrıtanır, E.,Winandy, J.E., Hızıroğlu, S. (2006). Effect of Various Fire Retardants on SurfaceRoughness of Plywood. Buildingand Environment. 41: 887– 892.
 • Baysal, E., (1994). Effects of some physical properties of various boron and WR compounds pine wood.Karadeniz Technical University, Institute of Science, Master Thesis, Trabzon.
 • Baysal, E., Altınok, M., Colak, M., Ozaki, S. K., Toker, H., (2007). Fire resistance of Douglas fir (Pseudotsugamenzieesi) treated with borates and naturel extractives”, Bioresource Technology, 98; 1101-1105.
 • Demir, A., Aydın, İ., (2016). Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri.Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi,12(1),2016,S: 96-104.
 • Demir, A., Aydın, İ., Çolakoğlu, G., (2015). Yanmaya Karşı Emprenye Edilmiş Kaplama Levhalarında Isıl İletkenlik ve Yüzey Pürüzlülüğü. 3. Ulusal Mobilya Kongresi Bildiriler Kitabı. Selçuk Üniversitesi. Konya: 374-378.
 • Efe, H., Gürleyen, L., Budakçı, M., (2007). Akasya odununda kesiş yönü ve kesici sayısının yüzey pürüzlülüğü ve yapışma direncine etkisi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1), 13-32.
 • Erkan, Y., (1978). Kayaç oluşturan önemli minerallerin mikroskopta incelenmeleri, H.Ü. Yayınları, Ankara, 497.
 • Eroğlu, H.,Usta, M., (2000). Liflevha Üretim Teknolojisi, K.T.Ü Basımevi, Trabzon.
 • Gürsu, S., (2004). Muskovit şistlerin (Başçatak- Akdağmadeni, Yozgat) jeolojik özellikleri ve muskovitin ısısal analiz yöntemleri ile teknolojik davranışlarının belirlenmesi, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, İzmir, Türkiye.
 • Hakkarainen, T., Mikkola, E., Östman, B., Tsantaridis, L., Brumer, H., and Piispanen, P., (2005). İnnoFireWood, State of the art report,” VTT Technical researchcenter of Finland, 11–14.
 • International Standard ISO 4287.“Geometrical product specifications (GPS)—surface texture: profile method—terms, definitions and surface texture parameters”, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 1997.
 • Keskin, H., Kesik, H., Temel, F., Öztürk, Y., (2016). Vacsol-Aqua ile Emprenye Edilmiş Bazı Ağaç Malzemelerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Yapışma Direnç Özellikleri. Kastamonu Universitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 16 (1): 181-189.
 • Kozlowski, R.,Helwig, M., Przepiera, A., (1995). Light-weight, environmentally friendly, fire retardant composite boards for paneling and construction, Inorganic Bonded Wood and Fiber Composite Materials, 6-11.
 • Örs, Y., Atar, M., Keskin, H., Çolakoğlu, M.H., (2006). Impacts of Impregnation with Boron Compounds on Surface Roughness of Woods and Varnishes Surfaces, Journal of Applied Polymer Science, 102:4952-4957. Özdemir, F., Tutuş, A., Çiçekler M., (2016). Effect of Dolamıte Mıneral On Surface Roughness Of Hıgh Densıty Fıberboard (HDF).II nd International Furniture Congress October 13th-15th, 2016 Muğla / TURKEY.
 • Rajgerhia, L.M., (1987). Ground mica, MMC Researchand Development Wing., India, 1-30.
 • Rajgerli, K.T.,(1990). Major uses of dry ground mica powder, Export Linkers, India, 1-13.
 • Richter, K.,Feist, W.C., Knaebe, M.T., (1995). The Effect of surface roughness on the performance of finishes, Forest Products Journal, 45(7), 91-97.
 • Saligna, A., Kızysık, M., Muehl, J.H., Youngquist, A.J., Franco, F.S., (2001).Medium density fiberboard made from eucalyptus saligna. Forest Prod. J. 51, 10.
 • Söğütlü C., Döngel N., (2009). Emprenye İşleminin Ağaç Malzeme Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Değişimine Etkisi, Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 12(3):179-184.
 • Şüküroğlu, H.G., (2007). Karaçam (PinusNigra Arnold)’da Yüzey Pürüzlülüğünün Ahşap Koruma Amaçlı Kullanılan Wolmanit CB Alımına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Utine, T., Kaynarca, A., (1974). Mika hazırlanması ve üretimi, H.Ü. Yer Bilimleri Dergisi, Ankara, 2 (2), 294-312.
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Forest Engineering
Authors

Orcid: 0000-0002-2282-1884
Author: FERHAT ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4060-1583
Author: Hamit ÖZYURT
Institution: Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3032-4036
Author: Eda DALGIÇ
Institution: Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6356-5792
Author: Doğu RAMAZANOĞLU
Institution: Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2922-4916
Author: Ahmet TUTUŞ
Institution: Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 26, 2018
Acceptance Date : June 26, 2018
Publication Date : June 30, 2018

APA Özdemi̇r, F , Özyurt, H , Dalgıç, E , Ramazanoğlu, D , Tutuş, A . (2018). Muskovit Minerali Eklenerek Üretilen Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların (HDF) Yüzey Kalitesinin Araştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 166-171 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/38201/409653