Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Muskovit Minerali Eklenerek Üretilen Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların (HDF) Yüzey Kalitesinin Araştırılması

Year 2018, Volume 21, Issue 2, 166 - 171, 30.06.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı yüksek yoğunluklu lif levha üretiminde kullanılan yanmayı geciktirici etkiye sahip muskovit mineralinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini araştırmak olacaktır. Muskovit minerali tam kuru lif ağırlığına göre %3, 6, 9, 12 ve 15 oranlarında üre formaldehit tutkalı (%10) ile muamele edilmiş %50 okaliptüs ve %50 akçaağaç lifleri arasına homojen bir şekilde ilave edilmiş ve karıştırılmıştır. Karışım sıcakpreskullanılarak8 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu lif levhalar (HDF) üretilmiştir. Elde edilen levhaların yüzey pürüzlülüğü parametreleri Marsurf M300 cihazı ile ölçülmüştür ve yüzey pürüzlülüğü parametre (Ra, Rz, ve Rmax) değerleri ISO 4287 standardına göre belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre levha üretiminde muskovit mineralinin kullanım oranın artması ile yüzey pürüzlülüğünün de arttığı belirlenmiştir. En yüksek yüzey pürüzlülük değerleri %15 muskovit ilave edilmiş numunelerde tespit edilmiştir.


References

 • Ayrılmış, N., Korkut, S.,Tanrıtanır, E.,Winandy, J.E., Hızıroğlu, S. (2006). Effect of Various Fire Retardants on SurfaceRoughness of Plywood. Buildingand Environment. 41: 887– 892.
 • Baysal, E., (1994). Effects of some physical properties of various boron and WR compounds pine wood.Karadeniz Technical University, Institute of Science, Master Thesis, Trabzon.
 • Baysal, E., Altınok, M., Colak, M., Ozaki, S. K., Toker, H., (2007). Fire resistance of Douglas fir (Pseudotsugamenzieesi) treated with borates and naturel extractives”, Bioresource Technology, 98; 1101-1105.
 • Demir, A., Aydın, İ., (2016). Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri.Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi,12(1),2016,S: 96-104.
 • Demir, A., Aydın, İ., Çolakoğlu, G., (2015). Yanmaya Karşı Emprenye Edilmiş Kaplama Levhalarında Isıl İletkenlik ve Yüzey Pürüzlülüğü. 3. Ulusal Mobilya Kongresi Bildiriler Kitabı. Selçuk Üniversitesi. Konya: 374-378.
 • Efe, H., Gürleyen, L., Budakçı, M., (2007). Akasya odununda kesiş yönü ve kesici sayısının yüzey pürüzlülüğü ve yapışma direncine etkisi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1), 13-32.
 • Erkan, Y., (1978). Kayaç oluşturan önemli minerallerin mikroskopta incelenmeleri, H.Ü. Yayınları, Ankara, 497.
 • Eroğlu, H.,Usta, M., (2000). Liflevha Üretim Teknolojisi, K.T.Ü Basımevi, Trabzon.
 • Gürsu, S., (2004). Muskovit şistlerin (Başçatak- Akdağmadeni, Yozgat) jeolojik özellikleri ve muskovitin ısısal analiz yöntemleri ile teknolojik davranışlarının belirlenmesi, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, İzmir, Türkiye.
 • Hakkarainen, T., Mikkola, E., Östman, B., Tsantaridis, L., Brumer, H., and Piispanen, P., (2005). İnnoFireWood, State of the art report,” VTT Technical researchcenter of Finland, 11–14.
 • International Standard ISO 4287.“Geometrical product specifications (GPS)—surface texture: profile method—terms, definitions and surface texture parameters”, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 1997.
 • Keskin, H., Kesik, H., Temel, F., Öztürk, Y., (2016). Vacsol-Aqua ile Emprenye Edilmiş Bazı Ağaç Malzemelerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Yapışma Direnç Özellikleri. Kastamonu Universitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 16 (1): 181-189.
 • Kozlowski, R.,Helwig, M., Przepiera, A., (1995). Light-weight, environmentally friendly, fire retardant composite boards for paneling and construction, Inorganic Bonded Wood and Fiber Composite Materials, 6-11.
 • Örs, Y., Atar, M., Keskin, H., Çolakoğlu, M.H., (2006). Impacts of Impregnation with Boron Compounds on Surface Roughness of Woods and Varnishes Surfaces, Journal of Applied Polymer Science, 102:4952-4957. Özdemir, F., Tutuş, A., Çiçekler M., (2016). Effect of Dolamıte Mıneral On Surface Roughness Of Hıgh Densıty Fıberboard (HDF).II nd International Furniture Congress October 13th-15th, 2016 Muğla / TURKEY.
 • Rajgerhia, L.M., (1987). Ground mica, MMC Researchand Development Wing., India, 1-30.
 • Rajgerli, K.T.,(1990). Major uses of dry ground mica powder, Export Linkers, India, 1-13.
 • Richter, K.,Feist, W.C., Knaebe, M.T., (1995). The Effect of surface roughness on the performance of finishes, Forest Products Journal, 45(7), 91-97.
 • Saligna, A., Kızysık, M., Muehl, J.H., Youngquist, A.J., Franco, F.S., (2001).Medium density fiberboard made from eucalyptus saligna. Forest Prod. J. 51, 10.
 • Söğütlü C., Döngel N., (2009). Emprenye İşleminin Ağaç Malzeme Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Değişimine Etkisi, Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 12(3):179-184.
 • Şüküroğlu, H.G., (2007). Karaçam (PinusNigra Arnold)’da Yüzey Pürüzlülüğünün Ahşap Koruma Amaçlı Kullanılan Wolmanit CB Alımına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Utine, T., Kaynarca, A., (1974). Mika hazırlanması ve üretimi, H.Ü. Yer Bilimleri Dergisi, Ankara, 2 (2), 294-312.

Muskovit Minerali Eklenerek Üretilen Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların (HDF) Yüzey Kalitesinin Araştırılması

Year 2018, Volume 21, Issue 2, 166 - 171, 30.06.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı yüksek yoğunluklu lif levha üretiminde kullanılan yanmayı geciktirici etkiye sahip muskovit mineralinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini araştırmak olacaktır. Muskovit minerali tam kuru lif ağırlığına göre %3, 6, 9, 12 ve 15 oranlarında üre formaldehit tutkalı (%10) ile muamele edilmiş %50 okaliptüs ve %50 akçaağaç lifleri arasına homojen bir şekilde ilave edilmiş ve karıştırılmıştır. Karışım sıcakpreskullanılarak8 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu lif levhalar (HDF) üretilmiştir. Elde edilen levhaların yüzey pürüzlülüğü parametreleri Marsurf M300 cihazı ile ölçülmüştür ve yüzey pürüzlülüğü parametre (Ra, Rz, ve Rmax) değerleri ISO 4287 standardına göre belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre levha üretiminde muskovit mineralinin kullanım oranın artması ile yüzey pürüzlülüğünün de arttığı belirlenmiştir. En yüksek yüzey pürüzlülük değerleri %15 muskovit ilave edilmiş numunelerde tespit edilmiştir.


References

 • Ayrılmış, N., Korkut, S.,Tanrıtanır, E.,Winandy, J.E., Hızıroğlu, S. (2006). Effect of Various Fire Retardants on SurfaceRoughness of Plywood. Buildingand Environment. 41: 887– 892.
 • Baysal, E., (1994). Effects of some physical properties of various boron and WR compounds pine wood.Karadeniz Technical University, Institute of Science, Master Thesis, Trabzon.
 • Baysal, E., Altınok, M., Colak, M., Ozaki, S. K., Toker, H., (2007). Fire resistance of Douglas fir (Pseudotsugamenzieesi) treated with borates and naturel extractives”, Bioresource Technology, 98; 1101-1105.
 • Demir, A., Aydın, İ., (2016). Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri.Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi,12(1),2016,S: 96-104.
 • Demir, A., Aydın, İ., Çolakoğlu, G., (2015). Yanmaya Karşı Emprenye Edilmiş Kaplama Levhalarında Isıl İletkenlik ve Yüzey Pürüzlülüğü. 3. Ulusal Mobilya Kongresi Bildiriler Kitabı. Selçuk Üniversitesi. Konya: 374-378.
 • Efe, H., Gürleyen, L., Budakçı, M., (2007). Akasya odununda kesiş yönü ve kesici sayısının yüzey pürüzlülüğü ve yapışma direncine etkisi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1), 13-32.
 • Erkan, Y., (1978). Kayaç oluşturan önemli minerallerin mikroskopta incelenmeleri, H.Ü. Yayınları, Ankara, 497.
 • Eroğlu, H.,Usta, M., (2000). Liflevha Üretim Teknolojisi, K.T.Ü Basımevi, Trabzon.
 • Gürsu, S., (2004). Muskovit şistlerin (Başçatak- Akdağmadeni, Yozgat) jeolojik özellikleri ve muskovitin ısısal analiz yöntemleri ile teknolojik davranışlarının belirlenmesi, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, İzmir, Türkiye.
 • Hakkarainen, T., Mikkola, E., Östman, B., Tsantaridis, L., Brumer, H., and Piispanen, P., (2005). İnnoFireWood, State of the art report,” VTT Technical researchcenter of Finland, 11–14.
 • International Standard ISO 4287.“Geometrical product specifications (GPS)—surface texture: profile method—terms, definitions and surface texture parameters”, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 1997.
 • Keskin, H., Kesik, H., Temel, F., Öztürk, Y., (2016). Vacsol-Aqua ile Emprenye Edilmiş Bazı Ağaç Malzemelerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Yapışma Direnç Özellikleri. Kastamonu Universitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 16 (1): 181-189.
 • Kozlowski, R.,Helwig, M., Przepiera, A., (1995). Light-weight, environmentally friendly, fire retardant composite boards for paneling and construction, Inorganic Bonded Wood and Fiber Composite Materials, 6-11.
 • Örs, Y., Atar, M., Keskin, H., Çolakoğlu, M.H., (2006). Impacts of Impregnation with Boron Compounds on Surface Roughness of Woods and Varnishes Surfaces, Journal of Applied Polymer Science, 102:4952-4957. Özdemir, F., Tutuş, A., Çiçekler M., (2016). Effect of Dolamıte Mıneral On Surface Roughness Of Hıgh Densıty Fıberboard (HDF).II nd International Furniture Congress October 13th-15th, 2016 Muğla / TURKEY.
 • Rajgerhia, L.M., (1987). Ground mica, MMC Researchand Development Wing., India, 1-30.
 • Rajgerli, K.T.,(1990). Major uses of dry ground mica powder, Export Linkers, India, 1-13.
 • Richter, K.,Feist, W.C., Knaebe, M.T., (1995). The Effect of surface roughness on the performance of finishes, Forest Products Journal, 45(7), 91-97.
 • Saligna, A., Kızysık, M., Muehl, J.H., Youngquist, A.J., Franco, F.S., (2001).Medium density fiberboard made from eucalyptus saligna. Forest Prod. J. 51, 10.
 • Söğütlü C., Döngel N., (2009). Emprenye İşleminin Ağaç Malzeme Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Değişimine Etkisi, Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 12(3):179-184.
 • Şüküroğlu, H.G., (2007). Karaçam (PinusNigra Arnold)’da Yüzey Pürüzlülüğünün Ahşap Koruma Amaçlı Kullanılan Wolmanit CB Alımına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Utine, T., Kaynarca, A., (1974). Mika hazırlanması ve üretimi, H.Ü. Yer Bilimleri Dergisi, Ankara, 2 (2), 294-312.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Forest Engineering
Authors

FERHAT ÖZDEMİR (Primary Author)
Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0002-2282-1884
Türkiye


Hamit ÖZYURT
Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0003-4060-1583
Türkiye


Eda DALGIÇ
Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0002-3032-4036
Türkiye


Doğu RAMAZANOĞLU
Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0002-6356-5792
Türkiye


Ahmet TUTUŞ
Kahraman Maraş, Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0003-2922-4916
Türkiye

Publication Date June 30, 2018
Application Date March 26, 2018
Acceptance Date June 26, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 21, Issue 2

Cite

APA Özdemir, F. , Özyurt, H. , Dalgıç, E. , Ramazanoğlu, D. & Tutuş, A. (2018). Muskovit Minerali Eklenerek Üretilen Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların (HDF) Yüzey Kalitesinin Araştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 166-171 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/38201/409653