Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 84 - 92 2016-09-09

Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi

Sevil AY [1] , Nurdan BAYKUŞ [2] , Cevdet Emin EKİNCİ [3]

1057 538

Eğitim yapıları; toplumsal yapının temelini oluşturan, ülkenin geleceğine yön veren, başarılı ve sağlıklı toplumları oluşturan bireylerin yetiştirilmesini sağlayan, özel olarak planlanması gereken en önemli mekanlardandır. Çalışmada Elazığ ve Malatya’daki okullar arasından belirlenen ve deneysel olarak incelenen binalarda, Aralık ayında sıcaklık ve bağılnem değerleri ölçülmüştür. İlköğretim binalarının ısıl konfor şartları BUD ve IPI Koruma değerlendirmeleri temel alınarak incelenmiştir. Okulların ısıl konfor şartları; kullanıcı sağlığı, eğitimin kalitesi ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. Deneysel çalışmanın sonunda, incelenen okulların BUD ve IPI değerlendirmeleri esaslarına göre belli başlı eksikliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin zamanlarının çoğunu geçirdikleri dersliklerin çok daha olumsuz koşullara sahip olduğu tespit edilmiştir.
Biyoharmoloji, Sıcaklık; Bağıl Nem; Çiğ Noktası Sıcaklığı; Koruma Değerlendirmesi; İlköğretim Okulu
 • Karaçalı, A. (2006). Sınıf Yönetimini Etkileyen Fiziksel Değişkenlerin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt:7, Sayı:1, s:145-155.
 • Ekinci, C.E. (2007). Biyoharmoloji, Data Yayın Evi, Elazığ.
 • Öztürk, B. ve Düzovalı, G. (2011). Okullarda Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İç Hava Kalitesi Sempozyumu, s:1715-1723, İzmir.
 • Akgül, M. (2010). Yapılarda Huzur Kriterlerinin İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Mendall, M.J. &Heath, G.A. (2005). Do Indoor Pollutantsand Thermal Conditions in Schools İnfluence Student Performance? A Critical Review of The Literature, Indoor Air Journal, Vol:15, pp:27-32.
 • Ming-Tak, H. & Wai-Shing, L. (2008). Classroom Management: Creating a Positive Learning Environment, Hong Kong University Press, Hong Kong.
 • Anstrand, D. & Kirkbride, E.E. (2006). TheEducation Environment Program, Design Share (http://www.designshare.com/index.php/articles/e ducation-environment-program/2/), Erişim Tarihi: 21.04.2016.
 • Sanoff, H. (2011). School Building Assessment Methods, National Clearinghouse for Educational Facilities (ERİC No: ED448588), Washington.
 • Gedik, G.Z., Ünver, R. ve Yüksel, Z.K., 2004. Bir Kütüphane Yapısının Sessel, Görsel ve Isısal Konfor Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s:73-79, İstanbul. İncelenmesi,
 • Demir, C. (2011). Eğitim Kurumlarında Mekan Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Hutchison, D.C. (2004). A Natural History of Place in Education, Teachers Collage Press, New York.
 • Kunszt, G. (2003). Sustainable Architecture, Periodica Polytechnica, Civil Engineering, Vol:47, No:1, pp:5-10.
 • Kılıç, N.D. ve Gedik, G.Z.,(2004). Okul Yapılarının Plan Tiplerinin Yıllık Isıtma Enerjisi Tüketimi Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, s:89-95, İstanbul. Karşılaştırılması,
 • Ay, S.(2013). İlköğretim Birinci Kademe Eğitim Yapılarının Biyoharmolojik Uygunluk Değerlerinin Deneysel Olarak Değerlendirilmesi Elazığ İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ay, S. ve Ekinci, C. E. (2016). Evaluation of ThermalComfortConditionsInTerms Educational Environment andUsers, International Conference on Natural ScienceandEngineering (ICNASE’16), Tam Metin Tebliğler, pp:552-564, Kilis. of
 • Ekinci, C.E.(2013). Elazığ Yatılı Bölge Ortaokulların İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Özelliklerinin
 • Web-1: http://www.dpcalc.org/, Erişim Tarihi: 04.01.2016. [18]. Baykuş, N.(2012). Hastane Yapılarının Biyoharmolojik Uygunluk Değerlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sevil AY

Yazar: Nurdan BAYKUŞ

Yazar: Cevdet Emin EKİNCİ

Bibtex @ { ksujes260701, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {84 - 92}, doi = {10.17780/ksujes.49057}, title = {Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {AY, Sevil and BAYKUŞ, Nurdan and EKİNCİ, Cevdet Emin} }
APA AY, S , BAYKUŞ, N , EKİNCİ, C . (2016). Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (2), 84-92. DOI: 10.17780/ksujes.49057
MLA AY, S , BAYKUŞ, N , EKİNCİ, C . "Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016): 84-92 <http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260701>
Chicago AY, S , BAYKUŞ, N , EKİNCİ, C . "Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016): 84-92
RIS TY - JOUR T1 - Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi AU - Sevil AY , Nurdan BAYKUŞ , Cevdet Emin EKİNCİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17780/ksujes.49057 DO - 10.17780/ksujes.49057 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 92 VL - 19 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.49057 UR - http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.49057 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi %A Sevil AY , Nurdan BAYKUŞ , Cevdet Emin EKİNCİ %T Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.49057 %U 10.17780/ksujes.49057
ISNAD AY, Sevil , BAYKUŞ, Nurdan , EKİNCİ, Cevdet Emin . "Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (Eylül 2016): 84-92. http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.49057