Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 4, Sayfalar 219 - 226 2020-12-03

SYNTHESIS OF TITANIUM DIOXIDE (TİO2)
TİTANYUM DİOKSİT SENTEZİ (TİO2)

Serdar GÖÇER [1] , Zeynep ZAİMOGLU [2] , Kevser CIRIK [3]


Titanium dioxide (TiO2) is regarded as an environmentally friendly, easy-to-synthesis, stable and inexpensive catalyst, often as a mildly active catalyst for environmental improvement purposes such as water treatment. In this study, TiO2 was synthesized and characterized using X-Ray diffraction instrument (XRD) to determine the crystal structures, scanning electron microscopy (SEM), equipped with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), BET analysis to determine particles size, and FT-IR analysis to determine bonds TiO2. Results show that while the presence of TiO2 nanoparticles at 25o, 38o, 48o at 2θ peaks was detected, TiO was detected at 65o and 70o peaks. According to the results of EDX analysis; Ti, O, Au, and C elements are detected. According to FT-IR analysis, the peak formed at 450 cm-1 shows the presence of TiO2. According to BET analysis; the surface region of TiO2 was identified as 65 m2/g which was significantly higher than that of commercial TiO2 (40 m2/g). The results show that it is acceptable to achieve TiO2 at decrease temperatures according to those used in the literature. Additionally, the characterization of synthesized TiO2 at room temperature is similar compared to the results obtained from previous study results that has been conducted under high temperatures (>400Co).
Titanyum dioksit (TiO2), çevre dostu, sentezi kolay, stabil ve ucuz bir katalizör olarak, çoğunlukla su arıtımı gibi çevresel iyileştirme amaçlı hafif aktiviteye sahip bir katalizör olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, TiO2, kristal yapıları belirlemek için X-Ray difraksiyon cihazı (XRD), enerji dağıtıcı X-ışını spektroskopisi (EDX) ile donatılmış taramalı elektron mikroskobu (SEM), parçacık boyutunu belirlemek için BET analizi, ve bağları belirlemek için FT-IR analizi kullanılarak sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Sonuçlar, 2θ piklerde 25o, 38o, 48o'de TiO2 nanopartiküllerinin varlığı tespit edilirken, 65o ve 70o piklerde TiO tespit edildiğini göstermektedir. EDX analizi sonuçlarına göre; Ti, O, Au ve C elementleri belirlenmiştir. FT-IR analizine göre, 450 cm-1'de oluşan pik TiO2 varlığını gösterir. BET analizine göre; TiO2'nin yüzey alanı 65 m2/g olarak belirlendi ve bu ticari TiO2'den (40 m2/g) önemli ölçüde yüksektir. Sonuçlar, literatürde kullanılanlara göre azalan sıcaklıklarda TiO2 elde etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Ek olarak, oda sıcaklığında sentezlenen TiO2 karakterizasyonu, yüksek sıcaklıklarda (>400Co) gerçekleştirilen önceki çalışma sonuçlarından elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzerdir.
  • Abdulmajeed, B.A., Hamadullah, S., & Allawi, F.A. (2019). Synthesis and Characterization of Titanium Dioxide Nanoparticles under Different pH Conditions. Journal of Engineering, 25(1), 40-50.
  • Burke, A., Ito, S., Snaith, H., Bach, U., Kwiatkowski, J., & Gratzel, M. (2008) The function of a TiO2 compact layer in dye-sensitized solar cells incorporating “planar” organic dyes, Nano Lett. 8 977–981.
  • Chiarello, G.L., Dozzi, M.V., & Selli, E. (2017) TiO2-based materials for photocatalytic hydrogen production, J. Energy Chem. 26 250–258.
Birincil Dil en
Konular Çevre Mühendisliği
Bölüm Çevre Mühendisliği
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0443-8045
Yazar: Serdar GÖÇER
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9573-4781
Yazar: Zeynep ZAİMOGLU
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1756-553X
Yazar: Kevser CIRIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 23 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Aralık 2020

APA Göçer, S , Zai̇moglu, Z , Cırık, K . (2020). SYNTHESIS OF TITANIUM DIOXIDE (TİO2) . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (4) , 219-226 . DOI: 10.17780/ksujes.780560