Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ayçiçeği Sapı ile Odun karışımından üretilen Yongalevhaların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 1, 24 - 33, 03.03.2021
https://doi.org/10.17780/ksujes.800459

Öz

Bu çalışmada, laboratuvar şartlarında genel amaçlar için ayçiçeği saplarından (Helianthus annuus L.) ve odun yongalarından muhtelif oranlarda (% 100. 75. 50. 25 ve 0) üre formaldehit tutkalı kullanılarak üretilen yonga levhaların fiziksel özellikleri incelenmiştir. Levhaların üretiminde % 65’lik üre formaldehit tutkalı, sertleştirici madde olarak % 33’lük amonyum klorür kullanılmıştır. Üretilen levhalarının pres sıcaklığı 185 oC, pres süresi 7 dk. pres basıncı 4 N/mm2, levha kalınlığı 18 mm olacak şekilde tek tabakalı levhalar üretilmiştir. Üretilen levhalar ASTM-D 1037 standardına göre değerlendirilmiştir. Ayçiçeği sapı ve odun yongası karışımından üretilen test levhalarının 650 kg/m3 özgül kütlede üretilen levhalarda 2 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı (KA) % 20-26, su alma miktarı (SA) % 68-84, 24 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı % 22-32, su alma miktarı % 81-95, 96 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı % 29-36, su alma miktarı % 108-120, 336 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı % 34-41, su alma miktarı % 112-132 olarak elde edilmiştir. İstatistik analiz sonuçları, test levhalarında su alma miktarı ve kalınlık artışlarının, ayçiçeği sapı oranının artmasıyla arttığını gösterdi. Bu data ve değerlendirmelere göre, ayçiçeği saplarının genel amaçlı yonga levha üretimi için alternatif bir hammadde olabileceği söylenebilir.

Kaynakça

 • Başçetinçelik, A., Karaca, C. Öztürk, HH. Kaçıra, M. Ekinci, K. (2005) Agricultural biomass potential in Turkey. 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agricultreand 27th International Conference of CIRG Section IV, İzmir, Turkey, pp. 195-199.
 • Bektaş İ, Güler C, Kalaycıoğlu H, Mengeloğlu F, Nacar M (2005). The manufacture of Particleboard Using Sunflower Stalks and Poplar Wood. Journal of Composite Materials, 39(5): 467-473. DOI: 10.1177/0021998305047098
 • Çopur Y, Güler C, Akgül M, Taşçıoğlu C (2007). Some Chemical Properties of Hazelnut and Its Suitability for Particleboard Production. Building and Environment, 42: 2568-2572. DOI: 10.1016/j.buildenv.2006.07.011
 • Güler, G., Beram, A., 2018. Yabani Hindiba (Cichorium intybus L.) Saplarından Üretilen Yongalevhaların Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Pürüzlülük Özelliklerinin İncelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20 (2): 216-222, DOI: 10.24011/barofd.426424.
 • Güler, C., 2015a. Odun Esaslı Kompozit Malzeme Üretiminde Bazı Yıllık Bitkilerin Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Müh. Bölümü
 • Güler, C., 2015b Production of particleboards from licorice (Glycyrrhiza glabra) and European black pine (Pinus Nigra Arnold) wood particles, Department of Forest Industrial Engineering, Faculty of Forestry, Wood Science and Technology, Duzce University, 81620 Duzce, Turkey. DOİ: 10.5897/SRE2015.6193
 • Güler C, Çopur Y, Taşçıoğlu C (2008). The Manufacture of Particleboards Using Mixture of Peanut Hull (Arachis hypo qara L.) and European Black Pine (Pinus nigra Arnold) Wood Chips. Bio resource Technology, 99: 2893-2897. DOİ: 10.1016/j.biortech.2007.06.013
 • Güler, C., Özen, R., ve Kalaycıoğlu, H., 2001. Pamuk Saplarından Üretilen Yongalevhaların Bazı Teknolojik Özellikleri, KSÜ, Fen ve Mühendislik Dergisi, 4 (1) : 99-108
 • Güler C, Bektaş I, Kalaycıoğlu H (2006). The Experimental (Helianthus annuus L.) and Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.). Forest ducts Journal, 56(4): 56-60. DOİ: 10.1177/0021998305047098
 • Güler, C. 2001. Pamuk Saplarından (Cotton Stalks) Yongalevha Üretimi Olanaklarının Araştırılması, Doktora Tezi, ZKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, 152 s.
 • İlisulu, K., 1973. Yağ Bitkileri ve ıslahı, Çağlayan kitabevi, s. 84-137, İstanbul.
 • Kalaycıoğlu H (1992). Utilization of annual Plant Residues in the Production of Particleboard. ORENCO 92, 1st Forest Product Symposium, Trabzon-Turkey, pp. 288-292.
 • Kalaycıoğlu, H., Çolakoğlu, G., 1994. Çeşitli Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplak ve Yonga Levhalardan, Üretim Şartlarına Bağlı Olarak Formaldehit Çıkışının Sınırlandırılması İmkanları, Proje No: TOAG-935, Trabzon.
 • Karakuş B (2007). Çeşitli Bitkisel Sera Atıklarının Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstisüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilimdalı, Isparta, 96s.
 • Özen, R., Kalaycıoğlu H., Güler, C., 2002. Yongalevha üretiminde alternatif hammaddelerin kullanılması ve genel bir değerlendirme. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı 15-17 Mayıs 2002, Cilt III., s. 858-867, Artvin.
 • Özen, R., 1980. Yonga Levha Endüstrisi Ders Notları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayın No : 30 Trabzon.
 • Özen R (1981) Çeşitli faktörlerin kontrplağın fiziksel ve mekanik özelliklerine yaptığı etkilere ilişkin araştırmalar, KTÜ, Orman Fakültesi Yayınları, Fakülte yayın No:120
 • Maloney TM 1977. Modern Particleboard and Dry Process Fiberboard Manufacturing. San Francisco, USA ASTM-D 1037, 1993. American society for testing and materials. standard methods of evaluating the properties of wood base fiber and particle panel materials, philadelphia.
 • TS 642-ISO 554, 1997. Kondisyonlama ve/veya deney için standart atmosfer-özellikler, TSE, Ankara.
 • TS-EN 326-1, 1999. Ahşap esaslı levhalar, numune alma kesme ve muayene, Bölüm 1: Deney numunelerinin seçimi, kesimi ve deney sonuçlarının gösterilmesi, TSE, Ankara.
 • TS EN 312 (2012). Yonga levhalar - Özellikler, TSE, Ankara
 • Yaşar S, İçel B (2016). Alkali modification of cotton (Gossypium hirsutum L.) stalk sandits effect on properties of produced particleboards. bio resources, 11(3): 7191-7204.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Orman Mühendisliği
Yazarlar

Celal UĞUR (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3278-3674
Türkiye


İbrahim BEKTAŞ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0617-6926
Türkiye


Ahmet TUTUŞ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2922-4916
Türkiye

Destekleyen Kurum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.
Proje Numarası 2018/2-39 D
Teşekkür Bu makale, KSU-BAP birimi tarafından 2018/2-39 D numaralı proje ile finansal olarak desteklenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2021
Başvuru Tarihi 26 Eylül 2020
Kabul Tarihi 23 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Uğur, C. , Bektaş, İ. & Tutuş, A. (2021). Ayçiçeği Sapı ile Odun karışımından üretilen Yongalevhaların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 24 (1) , 24-33 . DOI: 10.17780/ksujes.800459