Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İşyeri-Konut İç Mimarisinde Kullanılan Lif Levhaların Radyasyon ve Elektrik Yalıtımının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 1, 42 - 52, 03.03.2021
https://doi.org/10.17780/ksujes.835112

Öz

Son yıllarda küresel çapta dijital teknolojinin artması, çevrimiçi uygulamaların yaygınlaşması, pandemi gibi birbirine bağlı sebeplerden dolayı, hayatın büyük bir bölümü iç mekânlarda geçmektedir. Bu nedenle yaşam konforu ve güvenliği açısından parke, lambri gibi iç mekân donatılarının radyasyon veya elektrik akımları karşısındaki yalıtım kabiliyetlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, işyeri-konut iç mimarisinde en çok kullanılan farklı özeliklerdeki lif levhalara, 8.9 mCi aktiviteli (663 keV enerjili) Cs-137 gama radyoizotop kaynağından ışınlama ve 1000 Volt doğru gerilim uygulanmıştır. Lif levhaların kalınlık, malzeme yoğunluğu ve farklı yüzey kaplama değişkenlerine bağlı, radyasyon ve elektrik yalıtım kabiliyetleri incelenmiştir. Sonuç olarak, lif levhaların kalınlığı, yoğunluğu ve yüzey kaplamasının, malzemelerin radyasyon ve elektriksel yalıtım kabiliyetlerini farklı oranlarda etkilediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Açık, C. (2012). “Farklı Yüzey Kaplama Malzemelerinin Duvar ve Zemin Döşemelerde Kullanılan Lif Levhaların, Yalıtım Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması’’, Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans tezi.
 • Altuntaş, E. (2008). “Borlu Polimer Odun Kompozitleri”, Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Başyiğit, C. Kaçar, A. (2006). ‘’Bazı Yapı Malzemelerinin Radyasyon Tutuculuk Özellikleri’’ Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitüsü Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, , 10-2,-307-310.
 • Damla, N. (2009). ‘’Türkiye’deki Bazı İnşaat Malzemelerinde Doğal Radyoaktiflik Seviyelerinin ve Kütle Soğurma Katsayılarının Belirlenmesi’’, , Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Ersoy, A. (2007). ‘’Elektriksel Yalıtım Sistemlerinde Kullanılan Polimerik İzolatörlere Bor Katkısı ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi’’, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Güneri, S. (2009). ‘’Doğal Taşların Teknik Özelliklerine Göre Kullanım Alanlarının ve Uygulama Parametrelerinin Belirlenmesi.’’, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Köklü, N. (2006). “Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Ve Tıpta Uygulama Alanları”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. megep.meb.gov.tr. (Erişim tarihi 15 Eylül 2020).
 • Muğla, K. (2010). “Farklı Yüzey Kaplama Malzemelerinin MDF Levhaların Yüzey Özellikleri Üzerine Etkileri”, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Özcan, C. (2007). “Farklı Ağaç Malzemelerden Üretilen Emprenyeli Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi”, Zonguldak Kara elmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Örs, Y. Keskin, H. (2001). “Ağaç malzeme Bilgisi Ders Kitabı”, KOSGEP Yayınları, Sy.79-81 Ankara.
 • Sözer, N. (2005). “Türkiye’de İlgili Yönetmeliklere Uygun Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımı Çözümleri Yalıtım Malzemeleri ve Bir Bina Projesi Üzerinde Uygulama Örneği”, , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Orman Mühendisliği
Yazarlar

Cebrail AÇIK (Sorumlu Yazar)
Sütçü imam üniversitesi
0000-0002-1094-6946
Türkiye


Ahmet TUTUŞ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2922-4916
Türkiye

Destekleyen Kurum Sütçü İmam Üniversitesi
Proje Numarası 2011 /4-10 YLS
Teşekkür Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Başkanlığı
Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2021
Başvuru Tarihi 2 Aralık 2020
Kabul Tarihi 14 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Açık, C. & Tutuş, A. (2021). İşyeri-Konut İç Mimarisinde Kullanılan Lif Levhaların Radyasyon ve Elektrik Yalıtımının İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 24 (1) , 42-52 . DOI: 10.17780/ksujes.835112