Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

VAKUM ATMOSFERİNDE YAPILAN ISIL İŞLEMİN KAVAK ODUNUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 3, 146 - 153, 03.09.2021
https://doi.org/10.17780/ksujes.886540

Öz

Masif ağaç malzemenin biyolojik dayanıklılığının düşük olması kullanım yerinde önemli sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Ardıç, sedir, servi, akasya gibi bazı ağaç türleri doğal dayanıklılığı yüksek olan ağaç türleridir. Ancak, bu ağaç türleri ormanlarda bol miktarda bulunmamaktadır. Ayrıca hızlı büyüyen ağaç türleri değildir. Kavak ise hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Birçok farklı coğrafyada yetişebilmektedir. Kavak odunun kötü özelliklerinden birisi biyolojik olarak dayanıksız bir tür olmasıdır. Isıl işlem modifikasyonu, biyolojik olarak dayanıklılığı artırmak için kullanılan yöntemlerden birisidir. Ancak, Isıl işlem ile muamele edilen odunun biyolojik dayanıklılığı artmakta, mekanik özellikleri ise kötüleşmektedir. Bu nedenle, yapılan bilimsel çalışmalarda, mekanik özellikleri etkilemeyen ısıl işlem metotları araştırılmaktadır. Bu çalışmada, vakum atmosferinde uygulanan ısıl işlemin kavak odununun mekanik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Isıl işlem vakumlu etüvde uygulanmıştır. Isıl işlem görmüş kavak odununun yoğunluğu, eğilme direnci, elastikiyet modülü, şok direnci kontrol grubu ile karşılaştırılarak araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, ısıl işlemin kavak odunun mekanik özelliklerini azalttığı belirlenmiştir. Vakum miktarının ısıl işlem üzerine etkili olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ayata, Ü , Gürleyen, T , Gürleyen, L . (2018a). Effect of heat treatment on color and glossiness properties of zebrano, sapeli and merbau woods . Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 1 (1) , 11-20 . DOI: 10.33725/mamad.428913
 • Ayata, Ü , Gürleyen, T , Gürleyen, L , Çakıcıer, N . (2018b). Determination of surface roughness parameters of heat-treated and untreated scotch pine, oak and beech woods. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 46-50 . DOI: 10.33725/mamad.433945
 • Ayata, Ü . (2020). Ayous odununun bazı teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve ısıl işlemden sonra renk ve parlaklık özellikleri, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 22-33 . DOI: 10.33725/mamad.724596
 • Bal, B.C., 2014, Some physical and mechanical properties of thermally modified juvenile and mature black pine wood, European Journal of Wood and Wood Products. 72: 61–66, DOI: 10.1007/s00107-013-0753-9
 • Bal, B.C., Bektaş, İ, 2013, The Effects of Heat Treatment on Some Mechanical Properties of Juvenile Wood and Mature Wood of Eucalyptus grandis, Drying Technology, 31 (4): 479-485. DOI: 10.1080/07373937.2012.742910
 • Bal, BC. (2013). A comparative study of the physical properties of thermally treated poplar wood and plane wood, BioResources, 8 (4): 6493-6500.
 • Bal BC, 2016, Sıcak bitkisel yağ ile muamele edilen Toros göknarı odununun bazı fiziksel özellikleri, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (2): 20-26. DOI: 10.17780/ksujes.58765
 • Bal, BC, 2018, A Comparative Study of Some of the Mechanical Properties of Pine Wood Treated in Vacuum, Nitrogen, and Air Atmospheres, Bioresources, 13(3), 5504-5511.
 • Bekhta, P. and P. Niemz 2003. Effect of high temperature on the change in colour, dimensional stability and mechanical properties of spruce wood. Holzforschung 57:539–546.DOI: 10.1515/HF.2003.080
 • Bektaş, İ, Düzkale, G, Bal BC, Altuntaş, E., 2017, Kavak Odununun Kimyasal Özellikleri Üzerine Termal ve Basınçlı Termal Modifikasyon İşlemlerinin Etkisi, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20 (1):31-37. DOI: 10.17780/ksujes.287672
 • Bourgois, P.J., G. Janin and R. Guyonnet (1991). The color measurement: A fast method to study and to optimize the chemical transformations undergone in the thermically treated wood. Holzforschung 45(5):377–382.DOI: ff10.1007/s13595-016-0541-xf
 • Borrega, M. And Karenlampi, P.P. 2008. Mechanical Behavior of heat-treated spruce (Picea abies) Wood at Constant moisture content and ambient humidity, Holzals Roh-und Werkstoff (2008) 66:63-69. DOI: 10.1007/s00107-007-0207-3
 • Brito, J.O., Silva, F.G., LEao, M.M. ve Almeida, G., (2008), Chemical Composition changes in Eucalyptus and Pinus Woods submitted to Heat Treatment, Bioresource Technology, 99 (2008) 8545-8548. 10.1016/j.biortech.2008.03.069
 • Calonego, FW, Severo, ETD, Ballarin, AW. (2012). Physical and mechanical properties of thermally modified wood from E. Grandis, European Journal of Wood and Wood Products, 70(4): 453-460.DOI: 10.1007/s00107-011-0568-5
 • Candelier, K., Dumarçay, S., Pétrissans, A., Desharnais, L., Gérardin, P., & Pétrissans, M. (2013a). Comparison of chemical composition and decay durability of heat treated wood cured under different inert atmospheres: Nitrogen or vacuum. Polymer degradation and Stability, 98(2), 677-681. DOI:10.1016/j.polymdegradstab.2012.10.022
 • Candelier, K., Dumarçay, S., Pétrissans, A., Gérardin, P., & Pétrissans, M. (2013b). Comparison of mechanical properties of heat-treated beech wood cured under nitrogen or vacuum. Polymer degradation and stability, 98(9), 1762-1765.DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.05.026
 • Esteves, BM., Pereira, HM. (2009). Wood modification by heat treatment: A review, BioResources 4(1), 370-404
 • Karamanoğlu, M , Kaymakçı, A . (2018). Higrotermal yaşlandırma işleminin ısıl işlem görmüş kestane odununun renk ve sertlik özellikleri üzerine etkisi. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 31-37. DOI: 10.33725/mamad.429726
 • Kocaefe, D., Poncsak, S.,Boluk, Y. (2008). Effect of thermal treatment on the chemical composition and mechanical properties of birch and aspen, Bioresources, 3(2) 517-537.
 • Korkut DS., Güller B., 2008, The effects of heat treatment on physical properties and surface roughness of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) wood, Bioresource technology, 99 (2008) 2846-2851.
 • Korkut, S., Kocaefe, D. (2009). Isıl işlemin odun özellikleri üzerine etkisi. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5(2), 11-34.
 • Jamsa S, Viitaniemi P (2001) Heat treatment of wood - Better durability without chemicals, Review on heat treatments of wood, In proceedings of Special Seminar held in Antibes, France.
 • Jimenez JP, Acda MN, Razal RA, Madamba PS, (2011) Physico-mechanical properties and durability of thermally modified Malapapaya (Polyscias nodosa seem) wood, Philip. J. of Sci. 140 (1), 13-23.
 • Patzelt, M., G. Emsenhuber and R. Stingl 2003. Colour Measurement as means of Quality Control of Thermally Treated Wood. Proceedings of the first European conference on wood modification, Ghent, Belgium. April 3–4 2003.
 • Sailer, M., Rapp, A. O., Leithoff, H., & Peek, R. D. (2000). Upgrading of wood by application of an oil-heat treatment. Holz als Roh-und Werkstoff, 58(1/2), 15-22.
 • Santos, J.A. (2000). Mechanical behavior of Eucalyptus Wood Modified by Heat, Wood Science and Technology 34 (2000) 39-43. DOI: 10.1007/s002260050006
 • TS 2470 Odunda Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler İçin Numune Alma Metotları ve Genel Özellikler, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • TS 2474 Odunun Statik Eğilme Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • TS 2477 Odunun Çarpmada Eğilme Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • TS 2478 Odunun Statik Eğilmede Elastiklik Modülünün Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Malzeme Bilimleri, Tekstil
Bölüm Tekstil Mühendisliği
Yazarlar

Bekir Cihad BAL (Sorumlu Yazar)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0001-7097-4132
Türkiye


Murat KILAVUZ Bu kişi benim
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4385-9707
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Teşekkür Bu makale, Murat Kılavuz isimli yazarın “Vakum atmosferinde yapılan ısıl işlemin kavak odununun teknolojik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Çalışma herhangi bir fon tarafından desteklenmemiştir.
Yayımlanma Tarihi 3 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 25 Şubat 2021
Kabul Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Bal, B. C. & Kılavuz, M. (2021). VAKUM ATMOSFERİNDE YAPILAN ISIL İŞLEMİN KAVAK ODUNUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 24 (3) , 146-153 . DOI: 10.17780/ksujes.886540