Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AROMATERAPİ ÖZELLİKLERE SAHİP TEKSTİL YÜZEYLERİ VE YIKAMA PERFORMANSLARI

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 3, 233 - 257, 03.09.2021
https://doi.org/10.17780/ksujes.942905

Öz

Aromatik bitkiler insanların hastalıklarını önleme, ruh halini iyileştirme ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlama amaçları ile kullanılmaktadır. İnsanların doğal ürünlere yönelmesi ile birlikte aromatik bitkilere olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde bu bitkiler ilaç ve gıda sektöründe, kozmetik sanayisinde, temizlik ürünleri ve parfüm üretiminde kullanılmaktadır. Aromatik bitkilerin aroma özeliklerinin popülerlik kazandığı alanlardan biri de tekstildir. Aromatik bitkilerden çeşitli yöntemlerle elde edilen aromatik uçucu yağların insanlar üzerinde uyku getirici, zihin rahatlatıcı, kas gevşetici, dinç hissettirici ve ferahlatıcı gibi güçlü etkileri vardır. Aromatik uçucu yağların tekstil yüzeylerine aplikasyonu ile bu etkilere sahip fonksiyonel ve nitelikli ürünler elde edilebilmektedir. Aromatik kokuların bir ürüne entegrasyonu için öncelikle kokuların uçucu özelliğinin kontrol altına alınabilmesi gerekmektedir. Bunun için en yaygın ve etkin yöntem mikrokapsülasyon tekniğidir. Çünkü mikrokapsülasyon teknolojisi ile uçucu bileşenlerin mikrokapsül duvar malzemesi ile korunması esasına bağlı olarak kontrollü aktif salımı uzun süre sağlanmakta ve diğer aplikasyon yöntemlerine göre tekstil yüzeylerinde kokuların daha kalıcı olması başarılmaktadır. Bu derleme makalede mikrokapsülasyon teknolojisinin kullanımına, aromatik uçucu bileşenler ile işlenmiş tekstil yüzeylerinin elde edilme yöntemlerine ve bu tekstil yüzeylerinin tekrarlı yıkamalar sonucunda yüzeylerdeki kokuların kalıcılığına ve dayanımına yönelik literatürün özetine değinilmektedir.

Kaynakça

 • Abdelkader, M. B., Azizi, N., Baffoun, A., Chevalier, Y., & Majdoub, M. (2019). Fragrant microcapsules based on β-cyclodextrin for cosmetotextile application. Journal of Renewable Materials, 7(12), 1347-1362.
 • Akarslan, F., & Altınay, Ö. (2017). Doğal antimikrobiyal maddeler ile işlem görmüş kumaşların fiziksel ve antimikrobiyal özelliklerinim incelenmesi. Anka E-Dergi, 2(2), 35-47. Erişim adresi dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392549
 • Akben, C., & Coşkun, H. (2018). Aromatik kokuların bilişsel ve duygusal etkileri üzerine bir inceleme. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 215-235.
 • Akgünoğlu, B., Özkayalar, S., Kaplan, S., & Aksoy, S. A. (2018). Faz değiştiren madde (FDM) içerikli mikrokapsül uygulanmış fonksiyonel çorapların konfor performanslarının incelenmesi. Tekstil ve Mühendis, (Cilt: 25), 111.
 • Alonso, D., Gimeno, M., Sepúlveda-Sánchez, J. D., & Shirai, K. (2010). Chitosan-based microcapsules containing grapefruit seed extract grafted onto cellulose fibers by a non-toxic procedure. Carbohydrate Research, 345(6), 854-859.
 • Altay, P., & Sarıışık, A. M. (2012). Tekstil boyama işlemlerinde lipozomların kullanımı. Tekstil ve Mühendis, 19(86), 56-62.
 • Amaral, I. F., Granja, P. L., & Barbosa, M. A. (2005). Chemical modification of chitosan by phosphorylation: an XPS, FTIR and SEM study. Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 16(12), 1575-1593.
 • Ammulu, M. A., Tammina, K., Bonigala, B., Podha, S., & Ronda, S. R. (2019). Fabricating multifunctional nanoparticles bonded to enzymatically oxidized fabrics for their various applications. Indian Journal of Fibre & Textile Research, Vol. 44, December 2019, pp. 381-388.
 • Asma, Ş. (2011). Aromaterapide kullanılacak fonksiyonel bir havlu tasarımı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İzmir.
 • Atav, R., Namırtı, O., Yavaş, A., & Göktepe, F. (2017). Dendrimer teknolojisi kullanılarak aromaterapi özelliğine sahip fonksiyonel yünlü kumaş eldesi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(1), 227-231.
 • Avcı, A., & Dönmez, S. (2010). Siklodekstrinler ve gıda endüstrisinde kullanımları. Gıda/The Journal of Food, 35(4), 305-316.
 • Aydın, E. (2019). Sabit ve uçucu yağların sağlık ve kozmetikte kullanımı. Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Bitirme projesi, Kayseri.
 • Aydın, N., Öztürk, G., Karaboyacı, M., & Alay, S. (2011). Koku içeren mikrokapsül uygulanmış akrilik el örgüsü ipliklerden örülen kumaşların karakterizasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(1), 67-74.
 • Bansode, S. S., Banarjee, S. K., Gaikwad, D. D., Jadhav, S. L., & Thorat, R. M. (2010). Microencapsulation: a review. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 1(2), 38-43.
 • Barış, B., & Atav, R. (2012). Dendrimer teknolojisi kullanılarak aromaterapi özelliğine sahip pamuklu fonksiyonel kumaş eldesi. Ejovoc (Electronic Journal Of Vocational Colleges), 2(2), 171-175.
 • Başal, G., & Karagönlü, S. (2013). Medikal tekstiller için antimikrobiyel ajan içeren mikrokapsüllerin hazırlanması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(4), 174-178.
 • Bayaz, M. (2014). Esansiyel yağlar: antimikrobiyal, antioksidan ve antimutajenik aktiviteleri. Akademik Gıda, 12(3), 45-53.
 • Bayés-García, L., Ventolà, L., Cordobilla, R., Benages, R., Calvet, T., & Cuevas-Diarte, M. A. (2010). Phase change materials (pcm) microcapsules with different shell compositions: preparation, characterization and thermal stability. Solar Energy Materials and Solar Cells, 94(7), 1235-1240.
 • Baykal, A., Bozkurt, A., Jeremy, R., Asiri, S. M. M., Lima-Tenório, M. K., Kaewsaneha, C., & Elaissari, A. (2019). Multistimuli-responsive magnetic assemblies. In Stimuli Responsive Polymeric Nanocarriers for Drug Delivery Applications (pp. 155-193). Woodhead Publishing. Bhatt, L., & Singh, S. S. J. (2018). Comparative analysis of lemongrass oil application on textile substrate through microencapsulation and exhaust method. International Journal of Advance Research in Science and Engineering, 7, 313-320.
 • Bhatt, L., Singh, S. S. J., & Rose, N. M. (2016). Durable aroma finish on cotton using microencapsulation technology. Journal of Cotton Research and Development, 30(1), 156-160.
 • Biswas, D., Chakrabarti, S. K., Saha, S. G., & Chatterjee, S. (2015). Durable fragrance finishing on jute blended home-textiles by microencapsulated aroma oil. Fibers and Polymers, 16(9), 1882-1889.
 • Butstraen, C., & Salaun, F. (2014). Preparation of microcapsules by complex coacervation of gum arabic and chitosan. Carbohydrate Polymers, 99, 608-616.
 • Cellat, K. (2011). Bazı endemik bitkilerin uçucu yağ bileşenlerinin ekstrakte edilmesi ve içeriklerinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Adana.
 • Cengiz, Ö. F., Erkale, İ., Özkayalar, S., Aksoy, S. A., & Boyacı, B. (2018). Nano çinko oksit takviyeli jelatin/arap zamkı ve kitosan/arap zamkından üretilen ve n-oktadekan içeren mikrokapsüllerin karakterizasyonu ve tekstil uygulaması. Tekstil ve Mühendis, 25(110), 86-95.
 • Cesur, B., & Dora, D. D. (2019). Biyolojik olmayan kompleks ilaçlar. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 76(2): 221-228.
 • Chen, K., Zhou, J., Hu, J., Zhang, J., Heng, T., Xu, C., ... & Yu, K. (2020). Preparation of pH-Responsive dual-compartmental microcapsules via pickering emulsion and their application in multifunctional textiles. ACS Applied Materials & Interfaces. https://doi.org/10.1021/acsami.0c18043
 • Chen, L., & Prud’homme, R. K. (2014). Microencapsulation of aqueous compounds using hexamethylenediamine and trimesoyl chloride: monodisperse capsule formation and reaction conditions on membrane properties. Industrial and Engineering Chemistry Research, 53(20), 8484-8492.
 • Cireli, A., Kutlu, B., Nurhan, O. N. A. R., & Erkan, G. (2006). Tekstilde ileri teknolojiler. Tekstil ve Mühendis, 13(61), 7-20.
 • Çimen, E. (2007). Mikrokapsülleme yöntemiyle dokuma kumaşlara yeni özellikler katma olanakları. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • Demirbağ, S., & Aksoy, S. A. (2013). İnorganik madde ilave edilerek geliştirilmiş termal stabiliteye sahip ısı depolama özellikli mikrokapsül üretimi ve karakterizasyonu. Tekstil ve Mühendis, 20(92), 27-35.
 • Dereli, N., & Bayındır, Z. S. (2020). Prolipozom teknolojisindeki güncel gelişmeler ve uygulamalar. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 44(2), 308-333.
 • Deveci, S. S., & Başal, G. (2009). Preparation of pcm microcapsules by complex coacervation of silk fibroin and chitosan. Colloid and Polymer Science, 287(12), 1455-1467.
 • Dhillon G., Bains S., Grewal S., & Kocher K. D. (2020). Mosquito repellent eucalyptus and rosemary essential oil finishes for cotton fabric. International Journal of Chemical Studies; SP-9(1): 31-34.
 • Diego, M. A., Jones, N. A., Field, T., Hernandez-Reif, M., Schanberg, S., Kuhn, C., ... & Galamaga, R. (1998). Aromatherapy positively affects mood, EEG patterns of alertness and math computations. International Journal of Neuroscience, 96(3-4), 217-224.
 • Dirican Ş., (2017). Koku içeren mikrokapsüller ile işlem görmüş kumaşların performans özelliklerinin araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş.
 • Dong, Z., Ma, Y., Hayat, K., Jia, C., Xia, S., & Zhang, X. (2011). Morphology and release profile of microcapsules encapsulating peppermint oil by complex coacervation. Journal of Food Engineering, 104(3), 455-460.
 • El Asbahani, A., Miladi, K., Badri, W., Sala, M., Addi, E. A., Casabianca, H., ... & Elaissari, A. (2015). Essential oils: from extraction to encapsulation. International Journal of Pharmaceutics, 483(1-2), 220-243.
 • Erdoğan, E. A. (2012). Bitki uçucu yağlarının kullanım alanları ve muhtemel genetik etkileri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 2(2), 21-24.
 • Erikçi, T., & Kalaoğlu, F. (2011). Mikrokapsül uygulanmış kumaşı chitosan ile kaplamanın mikrokapsüllerin yıkama dayanımı üzerine etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi/d, 9(2), 135-146.
 • Erkan, G. (2008). Bazı antifungal ajanların mikrokapsülasyonu ve tekstil materyallerine aplikasyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, İzmir.
 • Eyüpoğlu, S., & Kut, D. (2016). Mikrokapsülasyon teknolojisi ve tekstil sektöründe kullanımı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15(29), 9-28.
 • Faydaoğlu, E., & Sürücüoğlu, M. (2013). Tıbbi ve aromatik bitkilerin antimikrobiyal, antioksidan aktiviteleri ve kullanım olanakları. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 233-265.
 • Ge, Y., & Ge, M. (2016). Distribution of melaleuca alternifolia essential oil in liposomes with tween 80 addition and enhancement of in vitro antimicrobial effect. Journal of Experimental Nanoscience, 11(5), 345-358.
 • Geethadevi, R., & Maheshwari, V. (2015). Long-lasting uv protection and mosquito repellent finish on bamboo/tencel blended fabric with microencapsulated essential oil. Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR), 40(2), 175-179.
 • Genç, E. (2016). Tekstil uygulamaları için fonksiyonel duvarlı mikrokapsül üretimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Isparta.
 • Golja, B., Šumiga, B., & Forte Tavčer, P. (2013). Fragrant Finishing Of Cotton Withmicrocapsules: Comparison Between Printing And Impregnation. Coloration Technology, 129(5), 338-346.
 • Göde, F., & Kebapçı, K. (2013). Gül kokusu içeren mikrokapsüller. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 32-35.
 • Gönülşen, İ. (2013). Portakal yağı içeren mikro ve moleküler kapsüllerin salım davranışlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İzmir.
 • Gönülşen, İ., Sarıışık, M., Erkan, G., & Okur, S. (2016). Portakal yağı içeren mikro ve moleküler kapsül aktarılmış kumaşlardan salım davranışlarının incelenmesi. Tekstil ve Mühendis, 23(101), 21-33.
 • Gül, A., & Çelik, A. D. (2016). Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve dış ticareti: Hatay ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2).
 • Güler, H. K., Dönmez, İ., & Aksoy, S. A. (2015). Tıbbi ve aromatik bitkilerin antibakteriyel aktivitesi ve tekstil sektöründe kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 10(2), 27-34.
 • Gültekin, E. (2020). Türkiye’deki aromaterapi eğitimlerinde karşılaşılan bazı etik sorunlar. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 28(2), 273-278.
 • Gürten, B., Yenigül, E., Sezer, A. D., Malta, S. (2018). Complexation and enhancement of temozolomide solubility with cyclodextrins. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 54(2), 1-11.
 • Hawlader, M. N. A., Uddin, M. S., & Zhu, H. J. (2000). Preparation and evaluation of a novel solar storage material: microencapsulated paraffin. International Journal of Solar Energy, 20(4), 227-238.
 • Holme, I. (2007). Innovative technologies for high performance textiles. Coloration Technology, 123(2), 59-73.
 • Hong, K., & Park, S. (1999). Melamine resin microcapsules containing fragrant oil: Synthesis and Characterization. Materials Chemistry and Physics, 58(2), 128-131.
 • Hu, J., Xiao, Z., Zhou, R., Li, Z., Wang, M., & Ma, S. (2011a). Synthesis and characterization of polybutylcyanoacrylate encapsulated rose fragrance nanocapsule. Flavour And Fragrance Journal, 26(3), 162-173.
 • Hu, J., Zuobing, X. I. A. O., Rujun, Z. H. O. U., Shuangshuang, M. A., Mingxi, W. A. N. G., & Zhen, L. I. (2011b). Properties of aroma sustained-release cotton fabric with rose fragrance nanocapsule. Chinese Journal of Chemical Engineering, 19(3), 523-528.
 • İnşaatçı, Ö., & Turan, N. Y. (2018). Encapsulation of propolis by complex coaservation technique: preparation and characterizations. SSRG International Journal of Polymer and Textile Engineering (SSRG - IJPTE) – Volume 5 Issue 3 Sep.
 • Javid, A., Raza, Z. A., Hussain, T., & Rehman, A. (2014). Chitosan microencapsulation of various essential oils to enhance the functional properties of cotton fabric. Journal of Microencapsulation, 31(5), 461-468.
 • Jun-Xia, X., Hai-Yan, Y., & Jian, Y. (2011). Microencapsulation of sweet orange oil by complex coacervation with soybean protein isolate/gum arabic. Food Chemistry, 125(4), 1267-1272.
 • Kandemir, İ. (2020). Mikrokapsülasyon ve sol-jel teknolojileri kullanılarak koku salınımlı ve antibakteriyel kumaş geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Denizli.
 • Kavuncuoğlu, H. (2012). Soğan (allium cepa l.) Tohumu ve tohum yağının fiziksel ve kimyasal özellikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Kayseri.
 • Kaya, D., & Ergönül, P. G. (2015). Uçucu yağları elde etme yöntemleri. Gıda, 40(5), 303-312.
 • Kesharwani, P., Jain, K., & Jain, N. K. (2014). Dendrimer as nanocarrier for drug delivery. Progress in Polymer Science, 39(2), 268-307.
 • Khajavi, R., Ahrari, M., Toliyat, T., & Bahadori, L. (2013). Molecular encapsulation of lavender essential oil by β-cyclodextrin and dimethyl dihydroxy ethylene urea for fragrance finishing of cotton fabrics. Asian Journal of Chemistry, 25(1), 459-465.
 • Kılıç, A. (2008). Uçucu yağ elde etme yöntemleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(13), 37-45.
 • Kırıcı, S. (2015). Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin genel durumu. TÜRKTOB, Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 15, 4-11.
 • Koç, G., İmal, M., & Mantar, G. (2015). UV koruyucu özellikli mikrokapsül hazırlanması ve % 100 pamuklu kumaşa. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 7-14.
 • Köksal, E., & Göde, F. (2017). Kompleks koaservasyon yöntemi ile E vitamini içeren mikrokapsül üretimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 12(1), 1-14.
 • Kumari, P., Rose, N. M., & Singh, S. S. J. (2017). Development of fragrant microcapsules for woven cotton fabric. Journal of Applied and Natural Science, 9(2), 1017-1021.
 • Kumbasar, E. P. A. (2013). Tekstil boyacılığında yeni trendler: fotokromik boyaların tekstil malzemelerine uygulanabilirliği, Uluslararası Tekstil Zirvesi, Kahramanmaraş (Davetli Konuşmacı). https://arsivbelge.com/yaz.php?sc=2488
 • Kuru, A., & Aksoy, S. A. (2012). Faz değiştiren maddeler ve tekstil uygulamaları. Tekstil ve Mühendis, 19(86), 41-48.
 • Lee, H. Y., Lee, S. J., Cheong, I. W., & Kim, J. H. (2002). Microencapsulation of fragrant oil via in situ polymerization: effects of ph and melamine-formaldehyde molar ratio. Journal of Microencapsulation, 19(5), 559-569.
 • Lehrner, J., Marwinski, G., Lehr, S., Johren, P., & Deecke, L. (2005). Ambient odors of orange and lavender reduce anxiety and improve mood in a dental office. Physiology and Behavior, 86(1-2), 92-95.
 • Li, S., Lewis, J. E., Stewart, N. M., Qian, L., & Boyter, H. (2008). Effect of finishing methods on washing durability of microencapsulated aroma finishing. The Journal of The Textile Institute, 99(2), 177-183.
 • Liu, C., Liang, B., Shi, G., Li, Z., Zheng, X., Huang, Y., & Lin, L. (2015). Preparation and characteristics of nanocapsules containing essential oil for textile application. Flavour and Fragrance Journal, 30(4), 295-301.
 • Lorig, T. S., & Schwartz, G. E. (1988). Brain and odor: I. alteration of human eeg by odor administration. Psychobiology, 16(3), 281-284.
 • Martel, B., Morcellet, M., Ruffin, D., Vinet, F., & Weltrowski, L. (2002). Capture and controlled release of fragrances by CD finished textiles. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 44(1), 439-442.
 • Martí, M., Martínez, V., Lis, M. J., Valldeperas, J., de la Maza, A., Parra, J. L., & Coderch, L. (2014). Gallic acid vehiculized through liposomes or mixed micelles in biofunctional textiles. The Journal of The Textile Institute, 105(2), 175-186.
 • Miro Specos, M. M., Escobar, G., Marino, P., Puggia, C., Defain Tesoriero, M. V., & Hermida, L. (2010). Aroma finishing of cotton fabrics by means of microencapsulation techniques. Journal of İndustrial Textiles, 40(1), 13-32.
 • Monllor, P., Bonet, M. A., & Cases, F. (2007). Characterization of the behaviour of flavour microcapsules in cotton fabrics. European Polymer Journal, 43(6), 2481-2490.
 • Monllor, P., Sánchez, L., Cases, F., & Bonet, M. A. (2009). Thermal behavior of microencapsulated fragrances on cotton fabrics. Textile Research Journal, 79(4), 365-380.
 • Nelson, G. (2002). Application of microencapsulation in textiles. International Journal of Pharmaceutics, 242(1-2), 55-62.
 • Özcan, E. (2017). Dendrimerik fosfazen çekirdekli tnt tayinine duyarlı floresans sensörlerin geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi. Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Gebze.
 • Özdemir, H., & Öztunç, G. (2013). Hemşirelik uygulamalarında aromaterapi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, 5(2), 98- 104.
 • Özerdem, B. (2011). Ev tekstilinde kullanılacak materyallerde multifonksiyonel özellik sağlayacak mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Bursa.
 • Öztekin, S., & Soysal, Y. (1998). Tıbbi ve aromatik bitkilerde ekstraksiyon yöntemleri. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, Tekirdağ (731-745.ss.).
 • Perelshtein, I., Ruderman, Y., Perkas, N., Beddow, J., Singh, G., Vinatoru, M., & … Gedanken, A. (2013). The sonochemical coating of cotton withstands 65 washing cycles at hospital washing standards and retains its antibacterial properties. Cellulose, 20(3), 1215-1221.
 • Qiu, X., Li, W., Song, G., Chu, X., & Tang, G. (2012). Fabrication and characterization of microencapsulated n-octadecane with different crosslinked methylmethacrylate-based polymer shells. Solar Energy Materials and Solar Cells, 98, 283-293.
 • Qiu, X., Li, W., Song, G., Chu, X., & Tang, G. (2012). Microencapsulated n-octadecane with different methylmethacrylate-based copolymer shells as phase change materials for thermal energy storage. Energy, 46(1), 188-199.
 • Rana, M., Singh, S. S. J., & Yadav, S. (2017). Effect of microencapsulated plant extracts on mosquito repellency. Journal of Applied and Natural Science, 9(4), 2127-2131.
 • Reineccius, T. A., Reineccius, G. A., & Peppard, T. L. (2002). Encapsulation of flavors using cyclodextrins: comparison of flavor retention in alpha, beta, and gamma types. Journal of Food Science, 67(9), 3271-3279.
 • Rodrigues, S. N., Fernandes, I., Martins, I. M., Mata, V. G., Barreiro, F., & Rodrigues, A. E. (2008). Microencapsulation of limonene for textile application. Industrial and Engineering Chemistry Research, 47(12), 4142-4147.
 • Rodrigues, S. N., Martins, I. M., Fernandes, I. P., Gomes, P. B., Mata, V. G., Barreiro, M. F., & … Rodrigues, A. E. (2009). Scentfashion®: microencapsulated perfumes for textile application. Chemical Engineering Journal, 149(1-3), 463-472.
 • Saade, H., de León-Gómez, R. D., Treviño, M. E., Rodríguez-Fernández, O. S., Soriano-Corral, F., Borjas, J. J., &… López, R. G. (2021). Performance of cotton, cotton-polyester, and polyester-elastane fabrics ımpregnated with ultrafine polymeric nanoparticles loaded with lavender oil. Journal of Nanomaterials, 2021, 10 p.
 • Sarı, Ç. (2020). Antibakteriyel ajan içeren β-siklodekstrin kompleksinin ve türevinin pamuklu kumaşlara uygulanması ve karakterize edilmesi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Denizli.
 • Sezgin, Z., Yüksel, N., & Baykara, T. (2003). İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak Polimerik Misellerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu. Ankara Üniversitesi Ecacılık Fakültesi Dergisi, 32, 125-142.
 • Sharma, R., & Goel, A. (2018). Development Of Insect Repellent Finish By A Simple Coacervation Microencapsulation Technique. International Journal of Clothing Science and Technology, 30, 152-158.
 • Shukla, P. G., Kalidhass, B., Shah, A., & Palaskar, D. V. (2002). Preparation and characterization of microcapsules of water-soluble pesticide monocrotophos using polyurethane as carrier material. Journal of Microencapsulation, 19(3), 293-304.
 • Sukumaran, D., Sharma, A. K., Wasu, Y. H., Pandey, P., & Tyagi, V. (2014). Knockdown and repellent effect of permethrin-impregnated army uniform cloth against aedes aegypti after different cycles of washings. Parasitology Research, 113(5), 1739-1747.
 • Specos, M. M., García, J. J., Tornesello, J., Marino, P., Vecchia, M. D., Tesoriero, M. V., & … Hermida, L. G. (2010). Microencapsulated citronella oil for mosquito repellent finishing of cotton textiles. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 104(10), 653-658.
 • Stan, M. S., Chirila, L., Popescu, A., Radulescu, D. M., Radulescu, D. E., & Dinischiotu, A. (2019). Essential oil microcapsules ımmobilized on textiles and certain ınduced effects. Materials, 12(12), 2029. Susar, H., & Karahan, İ. (2019). Lipozomlar ve genel özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 33(3), 211-219. Suthaphot, N., Chonsakorn, S., & Mongkholrattanasit, R. (2012). Application of aromatherapy on cotton fabric by microcapsules. Textiles and Fashion, Bangkok Thailand (Section II).
 • Szejtli, J. (2003). Cyclodextrins in the textile industry. Starch Stärke, 55(5), 191-196.
 • Şar, S., Kahya, E., & Ataç, A. (2011). Aromaterapinin tarihçesi ve bu alanda kullanılan tıbbi bitkilerden örnekler. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 32-33.
 • Şengezer, E., & Güngör, T. (2008). Esansiyel yağlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri (derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 48(2), 101-110.
 • Tayfun, K. (2019). Aromaterapi. Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Dergisi, 3, 67-73.
 • Teixeira, CSNR, Martins, IMD, Mata, VLG, Filipe Barreiro, MF, & Rodrigues, AE (2012). Characterization and evaluation of commercial fragrance microcapsules for textile application. The Journal of The Textile Institute, 103 (3), 269-282.
 • Thilagavathi, G., & Kannaian, T. (2010). Combined antimicrobial and aroma finishing treatment for cotton, using micro encapsulated geranium (pelargonium graveolens l’herit. Ex ait.) Leaves extract. Indian Journal of Natural Products and Resources, Vol.1(3) 348-352.
 • Tözüm, M. S., Demirbağ, S., & Aksoy, A. S. (2011). Isı depolayan mikrokapsül uygulanmış kumaşların ısı düzenleme özelliklerinin araştırılması. Tekstil ve Mühendis, (Cilt: 18), 84.
 • Ud Din, F., Aman, W., Ullah, I., Qureshi, O. S., Mustapha, O., Shafique, S., & Zeb, A. (2017). Effective use of nanocarriers as drug delivery systems for the treatment of selected tumors. International Journal of Nanomedicine, 12, 7291.
 • Vankeviciute, D., Petrulyte, S., & Petrulis, D. (2015). Study on the possibilities to graft microencapsulated essential oil on natural fibres and terry fabrics. Fibres & Textiles in Eastern Europe.
 • Varlı, M., Hancı, H., & Kalafat, G. (2020). Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim potansiyeli ve biyoyararlılığı. Research Journal of Biomedical and Biotechnology, 1(1), 24-32.
 • Vinayagamoorthy, P., Senthilkumar, B., Patchiyappan, K., & Kavitha, R. (2017). Microencapsulated lemongrass oil for mosquıto repellent finishing of knıtted cotton wear. Asian J Pharm Clin Res, Vol 10, Issue 6, 303-307.
 • Voncina, B., Kreft, O., Kokol, V., & Chen, W. T. (2009). Encapsulation of rosemary oil in ethylcellulose microcapsules. Textile and Polymer Journal, 1(1), 13-19.
 • Wang, C. X., & Chen, S. L. (2005). Aromachology and ıts application in the textile field. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 13(6), 41-44.
 • Wang, S., Zhang, W., Chen, Y., Zhang, S., & Wang, W. (2019). The aromatic properties of polyurea-encapsulated lavender oil microcapsule and their application in cotton fabrics. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 19(7), 4147-4153.
 • West, A. J., & Carroll, K. E. (2014). A critical review of aroma therapeutic applications for textiles. Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, 9(1).
 • Wijayapala, S. (2018). Microencapsulation of essential oils (citronella) and ımpregnation into cotton fabric. Proceedings of the 23rd International Forestry and Environment Symposium 2018 of the Department of Forestry and Environmental Science, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka (pp. 50.).
 • Xiao, Z., Li, W., & Zhu, G. (2015). Effect of wall materials and core oil on the formation and properties of styralyl acetate microcapsules prepared by complex coacervation. Colloid and Polymer Science, 293(5), 1339-1348.
 • Yaman, T., & Kuleaşan, Ş. (2016). Uçucu yağ elde etmede gelişmiş ekstraksiyon yöntemleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(Özel (Special) 1), 78-83.
 • Yaman, Ü. (2019). İntratümöral uygulamaya yönelik nanolipozom formülasyonlarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Yang, X., Gao, N., Hu, L., Li, J., & Sun, Y. (2015). Development and Evaluation of Novel Microcapsules Containing Poppy-Seed Oil Using Complex Coacervation. Journal of Food Engineering, 161, 87-93.
 • Yang, Z., Zeng, Z., Xiao, Z., & Ji, H. (2014). Preparation and controllable release of chitosan/vanillin microcapsules and their application to cotton fabric. Flavour and Fragrance Journal, 29(2), 114-120.
 • Yaşar, S. (2005). Çukurova üniversitesi kampusunda doğal olarak yetişen bazı çok yıllık tıbbi bitkilerin toprak özellikleri ile sabit ve uçucu yağ içeriklerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Adana.
 • Yeşilbağ, D. (2007). Fitobiyotikler. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(1-2), 33-39.
 • Yıldıztekin, M., Ulusoy, H., & Tuna, A. L. (2019). Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve sürdürülebilir gelişimi. In 4 th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences 4 (6), 481-484).
 • Yurdakul, A., & Atav, R. (2007). Lipozomların yapısı ve sınıflandırılması. Tekstil ve Konfeksiyon, 4243, 247.
 • Zhang, T., Luo, Y., Wang, M., Chen, F., Liu, J., Meng, K., & Zhao, H. (2020). Double-layered microcapsules significantly improve the long-term effectiveness of essential oil. Polymers, 12(8), 1651.
 • Zhang, X. X., Fan, Y. F., Tao, X. M., & Yick, K. L. (2004). Fabrication and properties of microcapsules and nanocapsules containing N-octadecane. Materials Chemistry and Physics, 88(2-3), 300-307.
 • İNTERNET KAYNAKLARI Akman, Ö., Altunay F., Aşut G., Bayraktar, T., Uçar, A., & Al-otaibi T., N. Lipozomlar. Erişim adresi tip.baskent.edu.tr/kw/upload/464/dosyalar/cg/sempozyum/ogrsmpzsnm12/11.3.pdf (Erişim tarihi: 07.12.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Malzeme Bilimleri, Tekstil
Bölüm Derleme
Yazarlar

Hatice ÇOŞKUN (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8240-7709
Türkiye


Ayşe Ebru TAYYAR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0001-9679-9926
Türkiye


Gamze TETİK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-5968-7244
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 25 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 25 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Çoşkun, H. , Tayyar, A. E. & Tetik, G. (2021). AROMATERAPİ ÖZELLİKLERE SAHİP TEKSTİL YÜZEYLERİ VE YIKAMA PERFORMANSLARI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 24 (3) , 233-257 . DOI: 10.17780/ksujes.942905