Subjects

• Pharmacy
• Engineering
• Mathematics and Science


Articles


F. ÖZDEMİR, A. ÇOT, H. ALMA
Effect of sepiolit mineral on thermal properties and thermal conductivity of wood plastic composite materials, Turkish Journal of Forestry, (2018)
N. NARLIOĞLU, N. ÇETİN, M. ALMA
Effect of black pine sawdust on the mechanical properties of PP composites, Furniture and Wooden Material Research Journal, (2018)
E. ALTUNTAŞ, E. KARAOĞUL, M. ALMA
Effect of boron compounds on the thermal and combustion properties of wood-plastic composites, Turkish Journal of Forestry, (2017)
E. ALTUNTAŞ, E. KARAOĞUL, M. ALMA
Effects of Fire Retardants on the Fire, Thermal and Mechanical Properties of Wood Plastic Composites Using Recycled Fibers, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, (2017)
M. ALTUN, İ. KARTERİ, M. GÜNEŞ, M. ALMA
Grafen Katkılı Odun-Plastik Nanokompozitlerinin Elektromanyetik Özellikleri ve Elektromanyetik Kalkanlama Etkinliği Karşılaştırmalı Çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
E. ALTUNTAŞ, T. SALAN, M. ALMA
Farklı Bor Bileşik Kullanılarak MDF-AYPE Odun Plastik Kompozitlerin Yangına Dayanıklılığının Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
İ. TİYEK, U. DÖNMEZ, B. YILDIRIM, M. ALMA, M. ERSOY, Ş. KARATAŞ, M. YAZICI
Synthesis of reduced graphene oxide by chemical method and its characterization, Sakarya University Journal of Science, (2016)
M. YAZICI, İ. TİYEK, M. ERSOY, M. ALMA, U. DÖNMEZ, B. YILDIRIM, T. SALAN, Ş. KARATAŞ, S. URUŞ, İ. KARTERİ, K. YILDIZ
MODİFİYE HUMMERS YÖNTEMİYLE GRAFEN OKSİT (GO) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, (2016)