Aim & Scope

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 1997 yılında yayın hayatına başlamış olup, 1999 yılı hariç bugüne kadar aralıksız yılda 2 sayı halinde hakemli ve danışma kurullu olarak yayın hayatına devam etmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2009 yılından itibaren format, vizyon ve misyonunda köklü değişikliğe giderek, çağın ve uluslararası bilim dünyasının gereklerini yerine getirme görevi içinde yeniden yapılanmıştır. Bu amaçla 2009 yılından itibaren "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi" ve "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi" olmak üzere iki ayrı elektronik dergi olarak yılda 2 sayı çıkarılmış ve dergimiz 2017 yılından itibaren yılda 4 sayı olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ( Journal of Engineering Sciences), Açık Dergi Sistemi (Open Journal System) ile araştırma ve derleme makalelerini online olarak kabul etmektedir. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde makale kabul eden dergimiz ulusal ULAKBİM ve uluslararası kabule sahip SCI- Expanded, EI Compedex vb. gibi dizinlerde taranmak için gerekli şartları yerine getirmeye çalışmaktadır.

Dergimiz Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bilimsel araştırmaları, araştırma ve derleme makalesi olarak yayınlamaya devam etmektedir.

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, tamamen ücretsiz, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmemektedir.

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Journal of Engineering Sciences), uluslararası hakemli bir dergi olup, mühendislik ile ilgili tüm alanlarında yeni ve bilimsel değere sahip orijinal makaleleri yayımlamaktadır.