Konular

• Biyoteknoloji
• Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
• Katı ve Tehlikeli Atıklar
• Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
• Atık Yönetimi
• Biyoteknoloji
• Mikrobiyoloji
• Su ve atıksu arıtma
• Toprak Kirliliği ve Kontrolü