Yıl 2018, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 92 - 99 2018-03-30

Mineral Katkılı Betonlarda Basınçlı Buhar Kürü Etkisinin Araştırılması

Kadir Güçlüer [1] , Osman GÜNAYDIN [2] , Abuzer ARIN [3]


Beton, çimento esaslı kompozit bir yapı malzemesidir. Çimentonun hidratasyon süreci ve ürünleri doğrudan beton özelliklerini etkilemektedir. Bu amaçla, istenilen beton kalitesini gerçekleştirmek maksadıyla kür işlemleri uygulanmaktadır. Genellikle beton malzemeye, laboratuvar şartlarında su tankı içerisinde bekletilerek dayanım kazandırılmaktadır. Bu çalışmada mineral katkı ikameli betonlara, farklı sıcaklık (110-145-165 0C) ve basınç (2-4-6 bar) değerlerinde basınçlı buhar kürü uygulanmıştır. Kür işlemlerinin ardından fiziksel ve mekanik deneyler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, basınçlı buhar kürü dayanımda mineral katkılı betonların dayanımında düşüşe sebep olurken en iyi mekanik değerler 145 0C sıcaklık ve 4 bar buhar basıncı altında kür edilen numunelerde tespit edilmiştir.

Beton, Kür Koşulları, Mineral Katkı
  • Aldea, C., Young, F., Wang, K., Shah, S., P. (2000). Effects of curing conditions on properties of concrete using slag replacement. Cement and Concrete Research, 30: 465-472. Alawad, O., A., Alhozaimy, A., Jaafar, M., S., Abdulaziz, F., N., Al-Negheimish, A. (2015). Effect of autoclave curing on the microstructure of blended cement mixture ıncorporating ground dune sand and ground granulated blast furnace slag. International Journal of Concrete Structures and Materials, Vol.9, No.3, pp.381–390. ASTM C597-09 (2009). Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete, ASTM International, West Conshohocken. ASTM C618-17 (2007). Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete, ASTM International, West Conshohocken. Atiş, C., Özcan, F., Karahan, O., Bilim, C., Sevim, U., K., Demir, A. (2003). Silis dumanı kullanımının beton basınç dayanımı üzerindeki etkisi. Türkiye Mühendislik Haberleri, 426(4): 121-124. Baradan, B., Yazıcı, H., Aydın, S., (2015). Beton. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, 2. Baskı, İzmir. Chen, T., Gao, X., Ren, M. (2018). Effects of autoclave curing and fly ash on mechanical properties of ultra-high performance concrete. Construction and Building Materials, 158:864–872. Emiroğlu, M., Koçak, Y., Subaşı, S. Yüksek Fırın Cürufunun Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey. pp113-117. Erdoğan, T., Y. (2015). Beton. ODTÜ Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara. Frıedlaender, W.V., Camarda, F.,V. (1972). Influence Of Superheated Steam On The Autoclave-Cure Strengths Of Cement And Concrete Composıtıons. American Concrete Institute Publishing, Volume 32, pp:99-116. Hewlett, P. (2003). Lea’s chemistry of cement and concrete. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. Liu, B., Xie, Y., Li, J. (2005). Influence of steam curing on the compressive strength of concrete containing supplementary cementing materials. Cement and Concrete Research, 35(5), 994–998. Lothenbach, B., Winnefeld, F., Alder, C., Wieland, E. and Lunk, P. (2007) Effect of Temperature on the Pore Solution, Microstructure and Hydration Products of Portland Cement Pastes. Cement and Concrete Research, 37, 483-491. Makul, N., Agrawal, D. (2012). Comparison of the microstructure and compressive strength of Type 1 Portland cement paste between accelerated curing methods by microwave energy and autoclaving, and a saturated-lime deionized water curing method. Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 13, No. 2, pp. 174~177. Mindess, S., Young, J.F., Darwin, D. (1981) Concrete. Prentice Hall, New Jersey. Neville, A. M. (2000). Properties of Concrete, Longman, 4. Edition, England. Palou, M., Zıvıca, V., Bagel, L., Ifka, T. (2012). Influence of hydrothermal curıng on g-oıl well cement properties. Building Research Journal, 60: 223-230. Rahem, A.,A., Soyingbe A.,A., Emenike, A., J. (2013). Effect of Curing Methods on Density and Compressive Strength of Concrete. International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 3 No. 4; April. Shi, C., Hu, S. (2003). Cementitious properties of ladle slag fines under autoclave curing conditions. Cement and Concrete Research, 33(11):1851–1856. Taylor, P., C. (2014). Curing Concrete. CRC Press, London. Tokyay, M. (2016). Cement and Concrete Mineral Admixtures. CRC Press, New york, 2016. TS EN 12390-3 (2003). Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. TS EN 197–1, Çimentoların Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002. TS 802, Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2009. Wang, H., Shie, J. (2009). Effect of autoclave curing on the compressive strength and elastic modulus of lightweight aggregate concrete. Journal of ASTM International, Vol. 6, No. 6: 1-4. Yazıcı, H. (2005). Yüksek hacimde c sınıfı uçucu kül içeren betonların mekanik özellikleri ve sülfürik asit dayanıklılığı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3):443-448. Yazıcı, H. (2007). The effect of curing conditions on compressive strength of ultra high strength concrete with high volume mineral admixtures. Building and Environment, 42:2083–2089.
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm İnşaat Mühendisliği
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7617-198X
Yazar: Kadir Güçlüer (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7559-5684
Yazar: Osman GÜNAYDIN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6812-4008
Yazar: Abuzer ARIN
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Ocak 2018
Kabul Tarihi : 21 Mart 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2018

APA Güçlüer, K , Günaydın, O , Arın, A . (2018). Mineral Katkılı Betonlarda Basınçlı Buhar Kürü Etkisinin Araştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (1) , 92-99 . DOI: 10.17780/ksujes.378011